I START
  • top3.png
  • top.png
  • top4.png
  • top2.png
  • top1.png
  • top6.png
  • top5.png
  • top7.png
  • top8.png
Smaller Default Larger

W roku 2021 płyty azbestowe oraz wyroby zawierające azbest zostały usunięte z 18 nieruchomości. Mieszkańcy otrzymali 70% dofinansowania do demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Łącznie zostało usunięte 33,910 Mg wyrobów zawierających azbest. Prace zostały sfinansowane ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 70%, 15 % to wkład własny mieszkańców gminy Górzyca pozostałe 15% to wkład Gminy Górzyca. Azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Zagrożenie dla zdrowia pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzy włókien azbestowych, uwalnianych w trakcie obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, ale również podczas ich uszkodzenia lub wskutek ich korozji. Wyroby zawierające azbest odznaczają się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Cechuje się również słabym przewodnictwem ciepła oraz prądu, co spowodowało jego stosowanie jako materiały izolacyjne, a przede wszystkim pokrycia dachowe.

Czytaj więcej...

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php#sigFreeId063f336c94

 W dniu 10 listopada 2021 r. w  miejscowości Radówek odbyło się uroczyste otwarcie farmy wiatrowej. Gospodarzami wydarzenia byli Robert Stolarski  - Wójt Gminy Górzyca oraz Alicja Chilińska-Zawadzka – członek Zarządu  EDF Renewables. W uroczystości uczestniczyli m.in. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Komarnicki, Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, Starosta Słubicki Leszek Bajon, wicestarosta słubicki Robert Włodek, burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak, Sekretarz Gminy Górzyca Anna Kwiek-Judycka, radni rady Gminy Górzyca oraz wiele osób zaangażowanych w powstanie farmy wiatrowej. Farma wiatrowa zlokalizowana jest w miejscowości Radówek i składa się z 12 wiatraków, które są w stanie wytworzyć energię elektryczną dla 40 tys. gospodarstw domowych.  Oprócz 12 elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW, do infrastruktury technicznej farmy należy stacja transformatorowa 110/20 kV oraz około 59 km sieci kablowych średniego napięcia i ponad dziewięć km dróg serwisowych. Prace nad przygotowaniem inwestycji rozpoczęły się już w 2005 roku i trwały prawie 16 lat. Inwestorem elektrowni wiatrowej jest francuski koncern EDF Renewables, który jest globalnym producentem energii i liderem branży na rynku energii odnawialnej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ok. 140 milionów złotych. „Nowa inwestycja w Radówku to nie tylko korzyść dla środowiska, ale także dla gminy Górzyca” – cieszy się wójt gminy Robert Stolarski.  Dzięki wpływom z podatków (ok. 800 tys. rocznie), samorząd będzie mógł realizować kolejne zadania służące poprawie jakości życia mieszkańców. Ponadto Inwestor - Firma EDF Renewables w ramach dobrej współpracy z gminą sponsoruje także drogę i chodnik w Radówku, a 5 tys. zł przekaże do Szkoły Podstawowej w Górzycy oraz 5 tys. otrzyma Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy.

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php#sigFreeIdedc39c9019

 Uwaga uczniowie, wychowawcy, rodzice !

Informujemy, że zaplanowany na dzień 17.11.2021r Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej odbędzie się online. Należy nagrać swój występ i dostarczyć plik video z nagraniem prezentacji konkursowej do dnia 26.11.2021r. na adres lub osobiście do biura GOK w Centrum Spotkań Polsko – Niemieckich w Górzycy. Podczas nagrywania prezentacji recytatorskiej powinien pojawić się akcent patriotyczny w postaci tła oraz stosowny ubiór. Ogłoszenie wyników odbędzie się 29.11.2012r. na naszej stronie internetowej oraz Facebooku. Uroczyste nagradzanie zwycięzców odbędzie się  30.11.2021r. w godz. 13:00 – 15:00 w Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich w Górzycy.

„Niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie, jest. Uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc”  Po rocznej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią Covid-19, mieszkańcy Gminy Górzyca uczcili 103 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczyste obchody rozpoczęły się koncertem najpiękniejszych polskich pieśni patriotycznych pn. ” Na skrzydłach wolności”, który odbył się w kościele pw. Matki Łaski Bożej w Górzycy. Przed rozpoczęciem koncertu wszystkim uczestnikom rozdane zostały patriotyczne gadżety w postaci opasek, buttonów i flag. Po koncercie nastąpił uroczysty przemarsz mieszkańców, delegacji i pocztów sztandarowych OSP Górzyca i OSP Czarnów pod pamiątkową tablicę gdzie wspólnie odśpiewano hymn . Następnie przy dźwiękach werbli, biało-czerwone wiązanki i znicze złożyły delegacje : Wójt Gminy Górzyca, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, dyrektor Szkoły Podstawowej w Górzycy z nauczycielami, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach z pracownikami, Sołtys i rada Sołecka wsi Górzyca, Sołtys i Rada Sołecka wsi Pamięcin, Sołtys wsi Laski Lubuskie, Sołectwo Żabice, Dzienny Dom Pobytu „Różane Wzgórze” w Górzycy oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy.   Wolność i Polska to najważniejsze wartości. Składamy podziękowania wszystkim, którzy wspólnie z nami uczcili Narodowe Święto Niepodległości.  Specjalne podziękowania za fotorelację z koncertu i obchodów dla Pana Bogusława Adamowicza na którego wsparcie zawsze możemy liczyć.

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php#sigFreeIdded6b24ae9

USUWANIE DZIKICH WYSYPISK I REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Dzikie wysypisko odpadów – miejsce nieprzeznaczone do składowania odpadów, na którym porzucone są odpady komunalne. Występowanie dzikich wysypisk odpadów komunalnych jest ściśle powiązane z poziomem życia ludzi w gminie. Proceder nielegalnych zrzutów odpadów ma przeważnie miejsce na terenach odosobnionych. Zalegające odpady powodują zanieczyszczenie środowiska i krajobrazu oraz stanowią zagrożenie dla człowieka, zwierząt i roślin. Dzikie wysypiska to: - skażenie środowiska, - wylęgarnia wielu niebezpiecznych chorobotwórczych grzybów i bakterii gnilnych, - źródło nieprzyjemnych zapachów, - zagrożenie dla zwierząt, - nie kontrolowane gromadzenie się niebezpiecznego gazu, prowadzące do samozapłonu czy zwiększenia efektu cieplarnianego, -  szkodliwe substancje w wodach gruntowych i zbiornikach oraz ciekach wodnych, aby nie dopuścić do powstawania dzikich wysypisk śmieci, bardzo ważne jest reagowanie ze strony obywateli. Jeśli widzimy osoby, które wyrzucają śmieci w miejscach niedozwolonych, powinniśmy natychmiast wezwać policję lub straż miejską. Pamiętajmy nasze otoczenie świadczy o nas i naszej kulturze. Razem chrońmy środowisko. Likwidowanie dzikich wysypisk odpadów przyniesie korzyści zarówno społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Likwidowanie dzikich wysypisk to wysiłek zarówno organizacyjny jak i finansowy, Dzięki dofinansowaniu ze  środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z Programu priorytetowego  pn. „Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych” Gmina Górzyca dokonała likwidacji dzikiego wysypiska. Odpady zostały usunięte z działki nr 412, obręb Górzyca z powierzchni 1,25 ha.

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php#sigFreeIdbce9ec85d3