I Światowy Dzien Mokradeł w Parku Narodowym "Ujście Warty"
  • top_small3.png
  • top_small1.png
  • top_small9.png
  • top_small7.png
  • top_small4.png
  • top_small8.png
  • top_small6.png
  • top_small5.png
  • top_small2.png
Smaller Default Larger

02 lutego 2013 r., w siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie, obchodzono Światowy Dzień Mokradeł, upamiętniający ustanowienie Konwencji Ramsar. Park Narodowy „Ujście Warty”, jako jeden z najcenniejszych obszarów podmokłych w Polsce, został wpisany na listę Konwencji Ramsar w 1984 r (wówczas jako Rezerwat „Słońsk”). Światowy Dzień Mokradeł ma na celu nie tylko utrwalenia daty przyjęcia Konwencji (02.02.1971), ale przede wszystkim kształtowanie świadomości społecznej w zakresie roli obszarów wodno-błotnych w m.in. ochronie przyrody, łagodzeniu klimatu, ochronie przeciwpowodziowej, gospodarce człowieka.

Co roku, Sekretariat Ramsar ustanawia temat Święta Mokradeł. W tym roku impreza obchodzona była pod hasłem „ Mokradła i Rolnictwo: Partnerstwo dla wzrostu”. Imprezę otworzył Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” Pan Konrad Wypychowski, wygłaszając prezentacje pt. „ Użytkowanie rolnicze mokradeł na przykładzie PN”UW”. Dyrektor zapoznał uczestników z historią ochrony obszaru Parku, roli ekstensywnego użytkowania w zachowaniu cennych ekosystemów mokradłowych. Opisał również ekstensywną gospodarkę prowadzoną w Parku. Przedstawił korzyści, jakie można było uzyskać z ogólnopolskiego programu rolnośrodowiskowego, informując również o projektowanych zmianach w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kolejną atrakcją imprezy było wystąpienie dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników z Kostrzyna nad Odrą. Dzieci zostały przygotowane pod kierunkiem Pań: Małgorzaty Pezowicz oraz Elżbiety Strof. Scenariusz przedstawienia obejmował niekorzystny wpływ zaśmiecania i osuszania mokradeł na zasiedlające tereny podmokłe zwierzęta. Młodzi aktorzy wcielili się w role ludzi urządzających dyskotekę nad mokradłem, myjących tam samochody i zaśmiecających okolicę. Nie zabrakło też inwestora, który nie zważając na zasoby i rolę mokradeł osuszył je w celu rozbudowy miasta. Pozostali mali aktorzy odgrywali rolę zwierząt mieszkających na mokradłach: m.in. żaby, bobra, czapli, bociana, które rozchorowały się przez szkodliwą działalność ludzi. Wysłuchując próśb zwierzątek, na szczęście w porę posprzątano bagna i zwrócono się o pomoc w nawadnianiu osuszonych terenów. Występ przedszkolaków przyjęto z entuzjazmem, nagradzając ich brawami oraz upominkami z Parku. Po przedstawieniu, prelekcje wygłosiła Pani Katsiaryna Radzevich, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie prezentacji, Pani Katsiarina przybliżyła uczestnikom rozmieszczenie i typy obszarów podmokłych na Białorusi. Przedstawiła niekorzystny wpływ melioracji na te obszary. Zaznaczyła istotną rolę mokradeł w ochronie rzadkich gatunków ptaków takich jak np. wodniczka. Zapoznała słuchaczy również z białoruskimi legendami związanymi z obszarami podmokłymi. Prelekcje zakończyła przedstawieniem tematu doktoratu tj. katowaniem mokradeł i torfowisk Białorusi na podstawie wielospektralnych zdjęć satelitarnych. Na koniec, odpowiadając na pytania, poinformowała, że tylko 9 białoruskich obszarów podmokłych włączono na listę Ramsar, z czego jedynie ok. połowa objęta jest inną formą ochrony. Wciąż wiele cennych obszarów mokradłowych Białorusi wymaga objęcia ochroną, tym bardziej, że wiele z nich jest meliorowanych. Po zakończeniu prezentacji, osoby chętne mogły wziąć udział w wycieczce z przewodnikiem na ptaki. Wycieczka odbyła się od przepompowni w Słońsku, Wałem Wschodnim do Wojskowego Mostu. Mimo warunków niesprzyjających ptasim obserwacjom (krajobraz skuty lodem) udało się podziwiać przez lunetę myszołowa włochatego, czy nacieszyć oko szczygłami i mazurkami. Wycieczkę urozmaiciły ciekawostki przyrodnicze opisywane przez przewodników, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Podczas imprezy nie zabrakło również „poczęstunku z mokradeł” tj. ciasteczek z kleiku ryżowego z dżemem z czarnej porzeczki oraz herbaty miętowej. W trakcie trwania imprezy, była również możliwość obejrzenia mini ekspozycji zwierząt zasiedlających Park oraz wejścia na wieżę widokową. Uczestnikom Światowego Dnia Mokradeł dziękujemy za liczne przybycie. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na obchody Święta Mokradeł za rok!!!!