I Dofinansowanie usuwania azbestu
  • top_small1.png
  • top_small7.png
  • top_small3.png
  • top_small2.png
  • top_small4.png
  • top_small9.png
  • top_small6.png
  • top_small5.png
  • top_small8.png
Smaller Default Larger

Gmina Górzyca informuje, że w roku 2014 otrzyma dofinansowanie w kwocie ok. 45 tys. zł na zadanie: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Górzyca, w związku z czym kolejni mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z możliwości uzyskania dofinansowania w wysokości 100% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. 

 

 

Przypomnijmy, że w roku 2013 Gmina otrzymała na ten cel dotację w kwocie 41.559,80 zł. W ramach zadania dokonano wówczas demontażu płyt azbestowych falistych z terenu 23 nieruchomości w Gminie Górzyca w miejscowościach: Górzyca, Żabice, Spudłów, Laski Lubuskie, Pamięcin, Radówek i Czarnów. W roku 2012 Gmina Górzyca otrzymała dofinansowanie w wysokości 30.271,10 zł (50% kosztów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i 50% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze). W ramach zadania dokonano demontażu płyt azbestowych falistych z terenu 10 nieruchomości w Gminie Górzyca w miejscowościach: Górzyca, Żabice, Żabczyn, Ługi Górzyckie, Laski Lubuskie i Pamięcin. Zdemontowanych oraz przekazanych do utylizacji zostało łącznie 60,80 Mg odpadów azbestowych, które stanowią płyty azbestowe o powierzchni 4351,03 m2. Odpady z roku 2012 i 2013 zostały przekazane na składowisko odpadów w Gorzowie Wlkp. – Chróścik, zarządzane przez Zakład Utylizacji Odpadów, ul. Małyszyńska 180, 66-400 Gorzów Wlkp. – Chróścik.