Drukuj 
Wójt Gminy Górzyca
Gminny Komisarz Spisowy 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. na terenie Gminy Górzyca.
Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020                                 (Dz. U. z 2019r., poz. 1728) Wójt Gminy Górzyca podaje do publicznej wiadomości informację o otwartym  i konkurencyjnym naborze na rachmistrza spisowego wykonującego czynności spisowe w ramach powszechnego spisu rolnego, który odbędzie się w dniach 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r.
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
a)być pełnoletnim,
b)zamieszkiwać na terenie danej gminy,
c)posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
d)posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
e)nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydat na rachmistrza spisowego zobowiązany jest do udziału w szkoleniu, które obejmuje przekazanie informacji o:
a)statystyce publicznej, w tym o tajemnicy statystycznej,
b)zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,
c)sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. 
Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z  art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020  (Dz. U. z 2019r., poz. 1728).
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020r. do 08 lipca 2020r.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Kwestionariusz zgłoszeniowy – załącznik nr 1,
2.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo umyślne skarbowe – załącznik nr 2,
3.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do PSR 2020- załącznik nr 3
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Urząd Gminy Górzyca
ul. 1 Maja 1 
69-113 Górzyca
Wymagane dokumenty  należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacje dotyczące narodowego spisu rolnego 2020 znajdują się na stronie    https://spisrolny.gov.pl/ .  Gminne Biuro Spisowe w Górzycy tel. 95 759 18 78 w. 28
                                                                                                       Wójt
                                                                                                       (-) Robert Stolarski
 
 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.