I Dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy w Górzycy
  • top_small1.png
  • top_small9.png
  • top_small8.png
  • top_small7.png
  • top_small2.png
  • top_small4.png
  • top_small3.png
  • top_small6.png
  • top_small5.png
Smaller Default Larger

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z  art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Górzycy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.