I ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
  • top_small1.png
  • top_small9.png
  • top_small8.png
  • top_small7.png
  • top_small2.png
  • top_small4.png
  • top_small3.png
  • top_small6.png
  • top_small5.png
Smaller Default Larger

Informujemy, że od 01 czerwca 2021r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2021/2022 dotyczący świadczenia wychowawczego .
Terminy składania wniosków:
• od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne
• od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe

Wnioski elektroniczne można złożyć online za pośrednictwem:
- portalu Emp@tia,
- platformy Usług Elektronicznych ZUS,
- bankowości elektronicznej.

WAŻNE!!!
w przypadku zatrudnienia członka rodziny za granicą proszę o załączenie skanu umowy o pracę osoby zatrudnionej poza granicami RP, w celu ustalenia od kiedy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek wysyła Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.
Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

Terminy wypłat zależą od momentu złożenia wniosku:
• Wniosek do 30 IV 2021 – wypłata do 30 VI 2021.
• Wniosek od 1 do 31 V 2021 – wypłata do 31 VII 2021.
• Wniosek od 1 do 30 VI 2021 – wypłata do 31 VIII 2021.