I XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w 2021roku
  • top_small6.png
  • top_small9.png
  • top_small4.png
  • top_small2.png
  • top_small7.png
  • top_small3.png
  • top_small1.png
  • top_small8.png
  • top_small5.png
Smaller Default Larger

Kasa Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego z siedzibą w Warszawie wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa organizują XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wydatkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.
Warunkiem koniecznym przystapienia do konkursu jest ubezpieczenie KRUS przez co najmniej jednego ze współwłaścicieli gospodarwstwa.

Zgłoszenia udziału należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym i przesłać na adres e-mail: lub poczta tradycyjną na adres: Placówka Terenowa KRUS, ul. Lipowa 16, 69-200 Sulęcin do dnia 23.04.2021 roku.