I Webinar pt. "Finansowanie działań organizacji pozarządowych w 2021 roku"- 22.03.2021r.
  • top_small5.png
  • top_small6.png
  • top_small7.png
  • top_small1.png
  • top_small4.png
  • top_small9.png
  • top_small8.png
  • top_small3.png
  • top_small2.png
Smaller Default Larger

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, Wydział Spraw Społecznych, Departament Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze organizują czwarty webinar dla organizacji pozarządowych oraz innych organizacji pożytku publicznego z terenu województwa lubuskiego, zainteresowanych zdobyciem pieniędzy na swoje działania. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat:
harmonogramu konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych w ramach RPO -Lubuskie 2020 oraz programów krajowych, o otwartych konkursach zleconych przez Samorząd Województwa Lubuskiego oraz o tym, jak realizować zadania publiczne w czasie pandemii.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 22.03.2021 roku w godzinach: 13:00- 15:00 na platformie ClickMeeting.Zgłoszenie chęci uczestnictwa można złożyć do 19.03.2021 roku poprzez wypełnienie formularza rejestracji na stronie: https://lubuskiepife.clickmeeting.com/finansowanie-dzialan-organizacji-pozarzadowych-w-2021-roku-grupa-4/register. Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link do webinarium. Liczba miejsc jest ograniczona- w webinarze weźmie udział pierwszych 25 osób.
W razie dodatkowych pytań dotyczących webinarium proszę dzwonić pod numer: 68 4565 480. -499.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie https://bip.lubuskie.pl/691/Ochrona_Danych_Osobowych/