I Webinar pt. „Fundusze Europejskie dla młodych, którzy stracili pracę w wyniku COVID-19” – 25.03.2021 r.
  • top_small9.png
  • top_small5.png
  • top_small4.png
  • top_small1.png
  • top_small7.png
  • top_small3.png
  • top_small2.png
  • top_small8.png
  • top_small6.png
Smaller Default Larger

W czwartek 25.03.2021 roku w godzinach: 10:00-11:30 na platformie ClickMeeting odbędzie się bezpłatne webinarium dla osób młodych, które nie ukończyły 29 roku życia, a utraciły pracę po 1.03.2020 roku i chciałyby otworzyć własna działalność. Spotkanie zostanie zorganizowane przez pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą,a Bobrem.
Podczas webinaru przedstawione zostaną projekty realizowane na terenie województwa lubuskiego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Dodatkowo przedstawicielka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem omówi projekt pt. Własna firma – strat dla młodych.
Wskazane zostaną też inne formy wsparcia dla osób do 30. roku życia, które planują założenie własnej działalności gospodarczej.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa można złożyć do 24.03.2021roku poprzez wypełnienie formularza rejestracji na stronie: https://lubuskiepife.clickmeeting.com/fundusze-europejskie-dla-mlodych-ktorzy-stracili-prace-w-wyniku-covid-19-3-grupa/register.
Jeśli masz pytania w sprawie webinaru, zadzwoń: 68 4565 480. Liczba miejsc jest ograniczona – w webinarze weźmie udział pierwszych 25 osób, które zalogują się w dniu webinaru.