Drukuj 

To już 13 raz uczniowie Zespołu Szkół w Górzycy mogli zaprezentować swoje artystyczne talenty i wspólnie z rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Czarnowie wziąć udział w gminnym sejmiku dotyczącym profilaktyki uzależnień i walki z otyłością.  Znana wszystkim impreza odbyła się 27 maja 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górzycy. To dzięki p. Edycie Danickiej (kierownik ośrodka), która udostępniła pomieszczenia oraz dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jej przewodniczącej p. Marii Hołubowicz, impreza mogła zaistnieć w tak doskonałej formie, jak co roku.       

 

  Hasło naczelne tegorocznego sejmiku „Chroń życie” przyświecało pracom,  które uczniowie prezentowali podczas spotkania ( forma literacka: list,  kartka z pamiętnika, opowiadanie, wiersz), prace plastyczne (plakaty),  skecze. W ramach programu walki z otyłością, który jest realizowany w  Szkole Podstawowej w Górzycy, uczniowie kl. IV i VI  zaprezentowali dwie  scenki dramatyczne dotyczące problemu otyłości i zdrowego żywienia.  Sejmik, na którym zgromadzili się uczniowie reprezentujący poszczególne  szkoły (podstawowe i gimnazjum) wraz z nauczycielami, zaszczycili swoją  obecnością: Wójt Gminy Górzyca p. Robert Stolarski, przewodnicząca GKRPA  w Górzycy p. M. Hołubowicz i członkini p. Zofia Ciszewska, kierownik  OPS p. E. Danicka, pielęgniarka szkolna p. Łucja Targońska.

Tegorocznymi laureatami zostali: W kategorii „Praca literacka: I miejsce: Agata Szary ( SP Górzyca) II miejsce: Maria Przemyska (SP Górzyca) III miejsce: Weronika Ratuszna (SP Czarnów) Publiczne Gimnazjum w Górzycy: I miejsce: Julia Hytry II miejsce: Sandra Derbin III miejsce: Ewa Kowalczyk W kategorii „Prace plastyczne”: I miejsce: Konrad Dyllong, Krystian Pałucki (SP Czarnów) II miejsce: Weronika Chełpa (SP Czarnów) III miejsce: Patryk Bulanowski, Igor Dąbrowski (SP Czarnów) Publiczne Gimnazjum w Górzycy: I miejsce: Sandra Derbin II miejsce: Patrycja Fronk

 Należy  nadmienić, iż gminy sejmik swoją renomę zawdzięcza pomysłodawczyniom i  organizatorkom, nauczycielkom ZS w Górzycy: Beacie Budynkiewicz, Joannie  Michałowskiej i Marii Syktus. To one dbają, aby uczniowie mieli  możliwość konfrontacji własnych poglądów na temat zdrowego stylu życia z  opiniami rówieśników z sąsiadujących szkół. Stworzyły one atmosferę  przyjaźni, zrozumienia i współpracy między dziećmi a dorosłymi. Zadbały o  to, aby dzieci mogły w miłej atmosferze, dogodnych warunkach i przy  pełnej akceptacji i zrozumieniu dorosłych, otwarcie wypowiedzieć się   oraz przedstawić swój punkt widzenia w nieco inny, oryginalny sposób.  Prace uczestników sejmiku zostały wyeksponowane w szkole w Górzycy.  Wszyscy uczniowie mogli zapoznać się z twórczością koleżanek i kolegów.  Dla jednych były niewątpliwie ciekawą lekturą, artystycznym wydarzeniem,  ale na pewno dla wszystkich były swoistą lekcją- pouczeniem przed  czyhającymi niebezpieczeństwami, jakimi są uzależnienia oraz niezdrowy  tryb życia. Za rok kolejny sejmik, na który już teraz wszyscy czekają z  niecierpliwością!
                                                                                                    Joanna Michałowska