I Podpisanie umowy na budowę Szkoły Podstawowej w Czarnowie
  • top_small5.png
  • top_small8.png
  • top_small7.png
  • top_small9.png
  • top_small1.png
  • top_small2.png
  • top_small3.png
  • top_small6.png
  • top_small4.png
Smaller Default Larger

W dniu 5 lipca 2021 roku została podpisana umowa pomiedzy Gminą Górzyca, a spółką IIG sp.zo.o. reprezentowaną przez Ireneusza Suchomel, na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pt. " Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Czarnowie poprzez budowę odrębnego budynku szkolno- przedszkolnego i remont istniejącego budynku szkolnego" w formule " Zaprojektuj i wybuduj". Inwestycja zostanie sfinansowana w ramach dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przewidywany koszt zadania, to 2 100 000,00 złotych brutto. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na grudzień 2022 roku.