Drukuj 

W dniu 5 lipca 2021 roku została podpisana umowa pomiedzy Gminą Górzyca, a spółką IIG sp.zo.o. reprezentowaną przez Ireneusza Suchomel, na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pt. " Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Czarnowie poprzez budowę odrębnego budynku szkolno- przedszkolnego i remont istniejącego budynku szkolnego" w formule " Zaprojektuj i wybuduj". Inwestycja zostanie sfinansowana w ramach dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przewidywany koszt zadania, to 2 100 000,00 złotych brutto. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na grudzień 2022 roku.