I Węzy pszczele
  • top_small5.png
  • top_small9.png
  • top_small1.png
  • top_small2.png
  • top_small8.png
  • top_small6.png
  • top_small3.png
  • top_small4.png
  • top_small7.png
Smaller Default Larger

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. w okresie 01.08.2021- 15.12.2021 roku realizuje zadanie publiczne Województwa Lubuskiego pod tytułem "Zakup węzy pszczelej- poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich". W ramach dotacji związek ma dokonać zakupu węzy pszczelej dla 360 pszczelarzy prowadzących gospodarstwa pasieczne. Z dotacji mogą skorzystać pszczelarze zrzeszeni w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. oraz niezrzeszeni, którzy sprzedają swoje produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na dzień 30.04.2021r. utrzymywali rodziny pszczele zarejestrowane u Powiatowego Lekarza Weterynarii.