Drukuj 

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. w okresie 01.08.2021- 15.12.2021 roku realizuje zadanie publiczne Województwa Lubuskiego pod tytułem "Zakup węzy pszczelej- poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich". W ramach dotacji związek ma dokonać zakupu węzy pszczelej dla 360 pszczelarzy prowadzących gospodarstwa pasieczne. Z dotacji mogą skorzystać pszczelarze zrzeszeni w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. oraz niezrzeszeni, którzy sprzedają swoje produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na dzień 30.04.2021r. utrzymywali rodziny pszczele zarejestrowane u Powiatowego Lekarza Weterynarii.