I Zebranie dotyczące Funduszu Sołeckiego na 2021 rok
  • top_small3.png
  • top_small4.png
  • top_small8.png
  • top_small2.png
  • top_small6.png
  • top_small1.png
  • top_small7.png
  • top_small9.png
  • top_small5.png
Smaller Default Larger

Zaproszenie, na zebranie w sprawie przeznaczenia środków  z Funduszu Sołeckiego na rok 2022. Zebranie odbędzie się dnia 15 września 2021 r. godz.17:00  w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzycy. W przypadku nie stwierdzenia kworum, zebranie odbędzie się  w drugim terminie:15 września godzina 17:15.Porządek zebrania: Powitanie mieszkańców, Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta, Zgłaszanie zadań i dyskusja na zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022, Przyjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego, Sprawy różne, Zakończenie zebrania. Wnioski prosimy składać do dnia 13 września 2021r. u Sołtysa.