Drukuj 

Informujemy mieszkańców gminy Górzyca, którzy zostali już wcześniej objęci pomocą w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym w Podprogramie 2020,  iż żywność  wydawana będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kostrzyńskiej 13 a w Górzycy

w dniach od 10 września do 17 września 2021r. w godzinach 9.00-15.00

Kryterium uprawniające do otrzymania pomocy wynosi odpowiednio: • dla osoby samotnie gospodarującej  1.542,20zł. • dla osoby w rodzinie  1.161,60zł. Szczegółowe informacje oraz druki oświadczeń kwalifikujących do otrzymania pomocy można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górzycy lub u sołtysa danej miejscowości. Proszę mieć ze sobą zaświadczenie o dochodach lub aktualny odcinek renty (emerytury) celem uzupełnienia oświadczenia o sytuacji osoby bądź rodziny.

Uwaga! • PRZY ODBIORZE ŻYWNOŚCI OBOWIĄZUJĄ MASECZKI OCHRONNE I RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE! • Nie dysponujemy kartonami dlatego prosimy zaopatrzyć się w odpowiednie opakowania – duże torby. • Transport we własnym zakresie.