I Głośna próba syren alarmowych 23 września 2021
  • top_small6.png
  • top_small2.png
  • top_small4.png
  • top_small1.png
  • top_small7.png
  • top_small5.png
  • top_small8.png
  • top_small3.png
  • top_small9.png
Smaller Default Larger

Głośna próba syren alarmowych na terenie miejscowości Ługi Górzyckie wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
Zgodnie z „Kalendarzowym planem zamierzeń w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2021 roku” na obszarze całego Województwa Lubuskiego zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych w dniu 23 września 2021 r. (czwartek), pomiędzy godziną 12:00 a 12:30 .
Nadane będą następujące rodzaje alarmów:
- ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający 3 minuty,
- odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający 3 minuty.
Powyższe sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i po ich ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.
Celem głośnej próby syren jest sprawdzenie sprawności technicznej systemu alarmowego oraz zapoznanie społeczeństwa z sygnałami alarmowymi obowiązującymi w kraju.