I Zakończono remonty w górzyckiej szkole
  • top_small6.png
  • top_small8.png
  • top_small1.png
  • top_small7.png
  • top_small3.png
  • top_small5.png
  • top_small9.png
  • top_small4.png
  • top_small2.png
Smaller Default Larger

Wakacje to doskonały czas na wykonanie remontów w szkołach. W czasie gdy uczniowie i nauczyciele odpoczywali, w górzyckiej szkole wykonano drobne prace polegające głównie na malowaniu ścian i bieżących naprawach. Ponad to  dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Gminie Górzyca udało się  wymienić drzwi wejściowe do budynku szkoły oraz wykonać remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

W ramach prac otynkowano ściany podjazdu tynkiem z kruszywa wapiennego, wykonano posadzki kamienne na schodach wejściowych do budynku szkoły oraz  wykonano remont barierek ochronnych. Całkowita wartość prac została oszacowana na kwotę 37.599,07, z czego Gmina Górzyca otrzymała dofinansowanie w kwocie 18.000,00 zł. Wszystkie prace były wykonywane przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy. Kolejnym krokiem w zakresie termomodernizacji  budynku Zespołu Szkół w Górzycy było wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych od strony wschodniej, co nie tylko wpłynęło  na estetykę budynku, ale przede wszystkim pozwoli na znaczne oszczędności w ogrzewaniu sal lekcyjnych w sezonie zimowym, a sezonie letnim będzie chronić przed wzrostem temperatury w pomieszczeniach. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ARCHIPRO” Paulina Kraszewska z Kostrzyna nad Odrą. Całkowita wartość zadania wyniosła 45 533,00 zł.