I informacja dla mieszkańców wsi Żabice
  • top_small2.png
  • top_small5.png
  • top_small9.png
  • top_small3.png
  • top_small7.png
  • top_small1.png
  • top_small4.png
  • top_small6.png
  • top_small8.png
Smaller Default Larger

Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy informuje mieszkańców wsi Żabice, że woda z wodociągu publicznego w Żabicach nie nadaje się do spożycia. Wodę wodociągową można używać tylko do spłukiwania urządzeń toaletowych ze względu na przekroczoną liczbę bakterii grupy coli w wodzie podawanej do sieci i w sieci wodociągowej. WODA DO PICIA BĘDZIE DOWOŻONA BECZKOWOZEM DO ODWOŁANIA. W związku z w/w sytuacją Zakład podjął działania naprawcze tj. dezynfekcja sieci i urządzeń wodociągowej i płukanie sieci i urządzeń.