Drukuj 

Wieczór inauguracyjny rozpoczął się od podsumowania działalności kulturalno-sportowej Gminnego Ośrodka Kultury.  Dyrektor jednostki Pani Małgorzata Gniewczyńska w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe mijającego roku podkreślając znaczenie kultury dla spójności społecznej.  Dziękowała wszystkim, którzy pomagają nam realizować nasze przedsięwzięcia wspierając nas materialnie, a często także miłym słowem i zachętą do dalszej pracy. Wręczyła Certyfikaty Dobrego Serca, którymi uhonorowane zostały osoby i instytucje, które szczególnie zaangażowały się w rozwój życia kulturalnego i sportowego w gminie Górzyca.

Były także ciepłe słowa, kwiaty, gratulacje od Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, przedstawicieli władz lokalnych oraz jednostek organizacyjnych naszej gminy. Gościem specjalnym wieczoru był Pan Edward Dębicki - poeta, akordeonista, autor i kompozytor widowisk muzycznych, współtwórca scenariuszy filmowych i muzyki filmowej oraz autor ponad 200 pieśni. Założyciel  Cygańskiego Teatru Muzycznego "Terno" oraz  Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy. Podczas spotkania Pan Edward promował  książkę swojego autorstwa Ptak umarłych, która opisuje tragedię rodzin cygańskich na Wołyniu podczas II wojny światowej. W swoim wystąpieniu starał się ukazać piękno  i całe bogactwo kultury romskiej.  Od lat bowiem dokumentuje losy swojego rodu i opracowuje autentyczny folklor cygański, widząc  w nim źródło inspiracji do działań twórczych. Folklor cygański kojarzony jest głównie z oryginalną muzyką, tańcami oraz wielobarwnymi strojami. Znalazło to swój wyraz podczas występu Cygańskiego Teatru Muzycznego „TERNO”. Brzmienie kapeli cygańskiej, oryginalność kompozycji, melodyjność piosenek w połączeniu z dużym ładunkiem ekspresji wykonawczej dość szybko i skutecznie porwały gości budząc niesamowite emocje bądź refleksje. Owacjom nie było końca. Całość podsumowano słodkim poczęstunkiem.                                                                                  Anita Podgórska – instruktor ds. działalności kulturalnej.