I Podziękowanie dla wyborców
  • top_small8.png
  • top_small3.png
  • top_small6.png
  • top_small5.png
  • top_small4.png
  • top_small2.png
  • top_small1.png
  • top_small9.png
  • top_small7.png
Smaller Default Larger

Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy Górzyca, którzy swoim wyborem zadecydowali o przyszłości naszej gminy. Wasza obecność w lokalach wyborczych jest dla mnie najlepszym dowodem na to, że losy naszej małej ojczyzny są dla Was bardzo ważne. Szczególnie dziękuję tym, którzy docenili moją pracę i poprzez głos oddany na mnie wyrazili aprobatę dla moich dotychczasowych działań. Ponowny wybór na urząd Wójta jest ogromną mobilizacją i zachętą, a jednocześnie zobowiązaniem do jeszcze bardziej energicznego działania na rzecz wszystkich mieszkańców.
Robert Stolarski - Wójt Gminy Górzyca