Drukuj 

W związku z ubieganiem się przez Urząd Gminy Górzyca o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest, niezbędne jest oszacowanie wielkości kwoty dofinansowania dla Gminy Górzyca na rok 2015. Z tego też względu osoby, które planują wymienić w roku 2015 azbestowe pokrycia dachowe, na terenie Gminy Górzyca, proszone są o przekazanie informacji o nieruchomości pokrytej azbestem do Urzędu Gminy Górzyca.

 

Wpisanie się na listę osób, które będą ubiegały się o dofinansowanie na wymianę pokryć dachowych azbestowych w 2015 roku, pozwoli na zabezpieczenie środków na to zadanie. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 100% kosztów do demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Warunkiem uzyskania takiego dofinansowania będzie spełnianie kryteriów, które zostaną określone przez Radę Gminy Górzyca, a także fakt wpisania danej nieruchomości w Gminnej Ewidencji Nieruchomości pokrytych azbestem, a także zgłoszenie wstępne do dofinansowania. Osoby zainteresowane dofinansowaniem w 2015 roku do zadań związanych z usuwaniem azbestu proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Górzyca, pok. nr 16, osoba do kontaktu: Łukasz Fortuna, tel. 095 759 18 92, do dnia 16 stycznia 2015 r.