I OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  • top_small4.png
  • top_small8.png
  • top_small9.png
  • top_small5.png
  • top_small1.png
  • top_small6.png
  • top_small7.png
  • top_small3.png
  • top_small2.png
Smaller Default Larger

Wójt Gminy Górzyca informuje ,że w wyniku przeprowadzonego w dniu 21 stycznia 2015r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , młodzieży i mieszkańców oraz promocja Gminy Górzyca poprzez sport w 2015r.”,na który złożono trzy oferty , przyznano następujące dotacje; 1. Klub sportowy „ODRA „ Górzyca- 65.500zł, 2. Klub Sportowy „WALKA” Czarnów- 9.500zł, 3. Górzycki klub Tenisowy „SMECZ” – 5.000zł