Drukuj 

W miejscowości Laski Lubuskie została zamontowana siłownia zewnętrzna składająca się z następujących  urządzeń: biegacz (wzmacnia mięśnie nóg i bioder ) i orbitrek (wzmacnia mięśnie górnych i dolnych kończyn), wahadło (wzmacnia mięśnie brzucha, bioder oraz kończyn dolnych i górnych) i twister (wpływa korzystnie na stawy biodrowe), wioślarz (wzmacnia nogi i ramiona) i prasa nożna (rozwija i wzmacnia mięśnie nóg i pasa). Wykonawcą siłowni była firma STARMAX Marek Starczewski . Wartość prac wyniosła 15 553,35 zł, a 80 % tej kwoty to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

 

Powstały  obiekt ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców i ma pełnić rolę miejsca spotkań i czynnego wypoczynku  mieszkańców miejscowości Laski Lubuskie. Zapraszamy więc do czynnego korzystania z urządzeń mając nadzieję, że przy zgodnej z instrukcją eksploatacji posłużą  nam one długie lata.