Drukuj 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina" działając jako Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania odbywające się w formie dni otwartych. W trakcie konsultacji będzie możliwość uzyskania informacji na temat możliwości pozyskania środków dla spotkań młodzieży polskiej i niemieckiej (z całego obszaru obu krajów). O dofinansowanie z PNWM mogą się ubiegać organizacje publiczne i pozarządowe zajmujące się wymianą młodzieży, np. szkoły, urzędy, stowarzyszenia, domy kultury, fundacje. Wnioskodawcy razem z partnerem niemieckim muszą zaplanować wspólny projekt a następnie złożyć wspólny wniosek. W przypadku, kiedy organizacja nie posiada partnera PNWM może pomóc w jego znalezieniu.Konsultacje odbędą się:
w Urzędzie Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1 w dniu 25.02.2016 r. (czwartek) w godz. 9:00 - 11.00,

Szczegółowych informacji udziela biuro StowarzyszeniaGmin Polskich Euroregionu
"Pro Europa Viadrina", ul. Nowa 5 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 95 735 84 47 wew. 38,
e-mail: -Niemiecka

Wymiana Młodzieży

Podstawowe informacje dotyczące PNWM

Jesteśmy organizacją utworzoną przez oba rządy po to, żeby poszerzać i pogłębiać kontakty młodzieżowe pomiędzy Polską i Niemcami. 17 czerwca 1991 roku, kiedy podpisywano Traktat
o dobrym sąsiedztwie, ministrowie odpowiedzialni za sprawy młodzieży podpisali również Umowę o Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.Przygotowano wówczas powstanie nowej, wspólnej instytucji, niezależnej od rządów tak, że w 1993 roku mogliśmy rozpocząć działalność. Od tego czasu odpowiadamy w obu krajach za wymianę młodzieży obejmującą uczniów i młodzież w sferze pozaszkolnej.PNWM wspiera finansowo i merytorycznie projekty wymiany młodzieży. PNWM nie narzuca nikomu tematów programów ale wymaga jeśli ma dofinansować projekt, żeby młodzież z obydwu krajów przez cały czas uczestniczyła we wspólnym programie. Prawdziwe „spotkanie” jest więc kryterium decydującym o dofinansowaniu.Na co możemy dawać pieniądze?- spotkania młodych Polaków i Niemców
- praktyki
- imprezy dokształcające
- podróże do miejsc pamięci
- publikacje, media itd.Na co nie możemy dawać dotacji?- programy naukowe
- wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia budowlane
- programy komercyjne
- programy wyłącznie turystyczne
- koszty instytucjonalne  (personel)Kogo możemy wspierać?Młodzież w wieku 12-26 lat (dla obszaru przygranicznego - również młodsi uczestnicy) oraz osoby prowadzące program. Ważne jest dla nas, żeby nie tylko były to programy dla młodzieży, ale żeby młodzież sama brała udział w planowaniu programu

Załączniki do pobrania
Download this file (Logo EPEV.jpg)Logo EPEV.jpg515 kB
Download this file (Logo PNWM.JPG)Logo PNWM.JPG89 kB