I PROGRAM "RODZINA 500+"
  • top_small6.png
  • top_small2.png
  • top_small9.png
  • top_small8.png
  • top_small7.png
  • top_small5.png
  • top_small3.png
  • top_small4.png
  • top_small1.png
Smaller Default Larger

PROGRAM "RODZINA 500+" W GMINIE GÓRZYCA będzie realizowany przez OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W GÓRZYCY przy ul. Kostrzyńskiej 13a. Program „Rodzina 500+” to pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE MOŻNA POBIERAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZYCY PO 20 MARCA 2016 R. PRZYJMOWANIE WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  W GÓRZYCY OD 1 KWIETNIA 2016 R.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

- w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

- w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;

- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom 

 o zryczałtowanym podatku dochodowym;

- dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;

-orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka    adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka; 

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

KONTAKT - (95) 759 1527 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy

 

Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+ www.mpips.gov.pl , zakładka wsparcie dla rodzin z dziećmi