Drukuj 

Urząd Gminy Górzyca informuje, iż w dniach od 14 marca do 14 kwietnia na terenie Gminy Górzyca przeprowadzana będzie inwentaryzacja na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Podczas inwentaryzacji pracownicy firmy Eko-precyzja sporządzać będą anonimową ankietę. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Istnieje możliwość wypełnienia ankiety elektronicznej na stronie internetowej: www.eko-precyzja.eu/gorzyca

Wdrożony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowić będzie instrument niezbędny dla pozyskania przez gminę środków zewnętrznych przeznaczonych na dofinansowania dla mieszkańców do m.in.:
•    prac termomodernizacyjnych,
•    wymian źródeł ciepła,
•    instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.