I Uwaga mieszkańcy ! - Informacja na temat zwalczania krocionogów
  • top_small7.png
  • top_small3.png
  • top_small2.png
  • top_small6.png
  • top_small9.png
  • top_small1.png
  • top_small5.png
  • top_small4.png
  • top_small8.png
Smaller Default Larger

W związku z sygnałami o pojawiających się na terenie Gminy Górzyca ogniskach krocionogów, Urząd Gminy Górzyca informuje mieszkańców o sposobach zwalczania i eliminowania tych szkodników glebowych.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO-HIGIENICZNE.
Mają one na celu niedopuszczenie do obecności i rozwoju szkodników na posesjach i w budynkach. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zapewnienie owadoszczelności pomieszczeń oraz utrzymywanie w czystości terenów wokół domostw. Zaleca się regularne koszenie trawy w pobliżu zabudowań, usuwanie roślinności z zabezpieczonych ścian budynków (przylegających gałęzi, pnączy, wysokich chwastów), usuwanie resztek roślinnych (skoszonej trawy, opadających owoców itp.) i zabezpieczanie miejsc składowania odpadów organicznych, a także likwidowanie potencjalnych kryjówek krocionogów – miejsc ciemnych i wilgotnych, np. pod butwiejącymi deskami. Utrzymywanie terenów rolniczych w użytkowaniu (koszenie, uprawa) lub przynajmniej wykaszanie lub zaorywanie ugorów na pasach o szerokości kilku metrów, utrzymywanie rowów, utrudnia krocionogom wędrówki i bytowanie na danym terenie. Wspomaganie naturalnych procesów przyrodniczych poprzez stwarzanie dogodnych warunków dla rozrodu i migracji zwierząt owadożernych np. jeży, drobnych ptaków śpiewających czy płazów przyczynia się do ograniczania liczebności krocionogów. Ogrodzenia ażurowe, z prześwitami 12 cm nad powierzchnią terenu zapewniają dostęp jeżom i innym niewielkim zwierzętom.

METODA NIEINWAZYJNA.
Polega na zwalczeniu szkodników sposobami naturalnymi. Na przykład poprzez budowanie pułapek nęcących z kawałków ziemniaków, buraków lub marchwi. Przynęty rozkłada się w odstępach 1 - 2 metrowych, w miejscu licznego występowania szkodników i cienko przykrywa ziemią. Należy je kontrolować co 3 - 5 dni, niszczyć krocionogi i przynęty powtórnie rozkładać.
Wskazane jest codzienne sprzątanie i zamiatanie krocionogów. Krocionogi należy unieszkodliwiać wrzątkiem.