• top_small5.png
  • top_small4.png
  • top_small2.png
  • top_small9.png
  • top_small8.png
  • top_small3.png
  • top_small7.png
  • top_small6.png
  • top_small1.png
Smaller Default Larger

Załączniki do wniosku 500+ - dochód z roku bazowego 2016
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wszystkich członków rodziny - wypełnia i podpisuje wnioskodawca
2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczącego członków rodziny rozliczającyhc się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierajace informacje odpowiednio o:
- formie opłaconego podatku,
- wysokości przychodu,
- stawce podatku,
- wysokości opłaconego podatku
3) W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę – świadectwo pracy lub uzyskanie – umowa o pracę i zaświadczenie o zarobkach netto za miesiąc, następujący po miesiącu zatrudnienia
4) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku
e) wyrok zasądzający alimenty oraz zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanej kwocie przekazanej wierzycielowi.
Terminy: jeżeli komletny wniosek zostanie złożony do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu- przyznanie i wypłata świadczenia za październik do 30 listopada, w październiku- przyznanie i wypłata świadczenia za październikdo 31 grudnia, w listopadzie – przyznanie i wypłata świadczenia za listopad, grudzień i styczeń do 31 stycznia.
Złożenie wniosku później niż w październiku spowoduje, ze świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiace okresu świadczeniowego.

KONTAKT - (95) 759 1527 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy
Ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można pobrać informator 500+
www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

Program „Rodzina 500+” w pigułce

1. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
2. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.
3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu.
4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. 5. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
6. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu otrzymują także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
7. Świadczenie wychowawcze wypłaca urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.
8. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS, oraz poprzez bankowość elektroniczną. 9. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. z. będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci w wieku do ukończenia 18 r. ż.
10. W tym przypadku do wniosku trzeba dołączyć odpowiednio:
• oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób,
• w przypadku, gdy członkowie rodziny posiadają gospodarstwo rolne – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego,
• w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce.
11. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z świadczenia z Funduszu alimentacyjnego.
12. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
13. Wniosek trzeba składać co roku. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy.
14. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
15. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 sierpnia.
16. Świadczenie można złożyć osobiście, wysłać Pocztą Polską lub wysłać przez internet.
17. Kolejny okres świadczeniowy będzie trwał od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.
18. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
19. Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.