• top_small4.png
  • top_small3.png
  • top_small1.png
  • top_small8.png
  • top_small6.png
  • top_small2.png
  • top_small9.png
  • top_small7.png
  • top_small5.png
Smaller Default Larger
Ogłoszenie Wójta Gminy Górzyca 
 
Na podstawie art. 9, art. 10 i art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) i art. 21 ust 2 pkt 2, art. 29, art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 40, art. 41, art. 46 pkt 1, art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XL.211.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 września 2018r. informuję o przystąpieniu do sporządzenia:
 
„Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Górzyca” 
1.Informacja o przystąpieniu do sporządzania wyżej wymienionego dokumentu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku 
i jego ochronie, na stronie internetowej: 
•Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górzyca 
w zakładce OGŁOSZENIA - http://gorzyca.bip.net.pl/?c=384
•www.gorzyca.pl
•www.ekoportal.gov.pl
2.Zakres planowanej zmiany obejmuje rejon miejscowości: Żabice, Czarnów, Stańsk  i Spudłów i dotyczy możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych.
3.Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
4.Uwagi i wnioski do ww. projektu dokumentu można przekazać w formie pisemnej  lub ustnej w terminie od dnia 17 października 2018 r. do dnia 23 listopada 2018 r. na adres:
 
Urząd Gminy Górzyca,
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzyca
 
lub adres e- mail: 
 
5.Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres zgłaszającego, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 
6.Uwagi i wnioski złożone po terminie, tj. licząc od dnia 24 listopada 2018r. pozostawione będą bez rozpatrzenia.
7.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Górzyca.
8.Zainteresowani będą mogli zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
na każdym etapie realizacji ww. dokumentu.
 
Załączniki do pobrania
Download this file (OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GÓRZYCA.pdf)OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GÓRZYCA.pdf235 kB

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.