I Ważna informacja dla rolników
  • top_small2.png
  • top_small5.png
  • top_small9.png
  • top_small3.png
  • top_small7.png
  • top_small1.png
  • top_small4.png
  • top_small6.png
  • top_small8.png
Smaller Default Larger

Wójt gminy Górzyca informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Górzyca wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.
W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. W związku z powyższym prowadzący gospodarstwo rolne na terenie Gminy winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji.
Druk deklaracji znajduje się w załączniku jest też do pobrania w pokoju nr 16  w Urzędzie Gminy w Górzycy oraz u sołtysów. Sposób składania informacji: Urząd Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca osobiście lub pocztą do dnia 29.11.2019 r. włącznie. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.