• top_small3.png
  • top_small6.png
  • top_small7.png
  • top_small1.png
  • top_small5.png
  • top_small9.png
  • top_small4.png
  • top_small2.png
  • top_small8.png
Smaller Default Larger

Aktualności z terenu gminy

Wójt Gminy Górzyca
Gminny Komisarz Spisowy 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. na terenie Gminy Górzyca.
Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020                                 (Dz. U. z 2019r., poz. 1728) Wójt Gminy Górzyca podaje do publicznej wiadomości informację o otwartym  i konkurencyjnym naborze na rachmistrza spisowego wykonującego czynności spisowe w ramach powszechnego spisu rolnego, który odbędzie się w dniach 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r.
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
a)być pełnoletnim,
b)zamieszkiwać na terenie danej gminy,
c)posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
d)posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
e)nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydat na rachmistrza spisowego zobowiązany jest do udziału w szkoleniu, które obejmuje przekazanie informacji o:
a)statystyce publicznej, w tym o tajemnicy statystycznej,
b)zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,
c)sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. 
Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z  art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020  (Dz. U. z 2019r., poz. 1728).
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020r. do 08 lipca 2020r.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Kwestionariusz zgłoszeniowy – załącznik nr 1,
2.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo umyślne skarbowe – załącznik nr 2,
3.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do PSR 2020- załącznik nr 3
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Urząd Gminy Górzyca
ul. 1 Maja 1 
69-113 Górzyca
Wymagane dokumenty  należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacje dotyczące narodowego spisu rolnego 2020 znajdują się na stronie    https://spisrolny.gov.pl/ .  Gminne Biuro Spisowe w Górzycy tel. 95 759 18 78 w. 28
                                                                                                       Wójt
                                                                                                       (-) Robert Stolarski
 
 
 
KOMUNIKAT
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy informuje, 
że w dniu 08.06.2020r. (poniedziałek) 
w godzinach 8:00 – 10:00 
na ul. Kostrzyńskiej nr 1,5a,5,6,7,8,10,11,12,13,13a,15,15a 
oraz ul. Robotniczej nr 11
wystąpi przerwa w dostawie wody.
 
Przerwa spowodowana będzie pracami modernizacyjnymi.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
(-) Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Górzycy
 
Uczniowie klas 5 ze Szkoły Podstawowej w Górzycy eksperymentują w kuchni. Na piątkę podsumowali dział ABC zdrowego żywienia z techniki i postanowili sprawdzić swoje umiejętności kulinarne. W galerii- pełnowartościowe tortille i inne smakołyki. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, może kogoś uda nam się zainspirować! 
                                                                                                                           
                                                                                                     Aleksandra Murawska
 
 
Wszyscy wiemy, jak dzielnie czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Górzycy przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową. W międzyczasie, realizując tematykę "Jak dbać o Ziemię" -  każdy z uczniów miał za zadanie wykonać "coś eko". Zobaczcie jakich kreatywnych mamy uczniów! 
 
                                                                                  Aleksandra Murawska
 
 
Drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Górzycy pracują pełną parą! Podsumowując blok tematyczny dotyczący ekologii, uczniowie wykonali plakaty pn. "Chroń Ziemię". Uczniowie wykorzystali dowolne techniki pracy: kredki, farby, plastelina, bibuła- każdy wybrał to, co lubi. Brawa za kreatywność! A jak wyszło? Oceńcie sami.
 
                                                                                                                 Aleksandra Murawska
 
Zakończyły się roboty budowlane polegajace na wymianie poszycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Radówku. W ramach robót wykonano następujące prace:  rozbiórka starego poszycia dachowego, położenie folii paroizolacyjnej, położenie łat dachowych,  obróbki blacharskie,  położenie rynien i rur spustowych, położenie blachodachówki oraz wykonanie zadaszenia nad wejściem do sali. Zadanie zostało zrealizowane ze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Radówek na rok 2020. Mamy nadzieję, że inwestycja przyczyni się do poprawy estetyki miejscowości oraz umożliwi organizację spotkań,  imprez i wydarzeń okolicznościowych na wyższym poziomie. 
 
 
Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w akcji krwiodawstwa.
 
17 czerwca 2020
godz. 9.00 - 13.00
biuro UMWL
ul. Mościckiego 6, Gorzów Wlkp.
 
To nie będzie zwykła akcja. Chociaż zbiórki krwi pod Urzędem Marszałkowskim odbywały się regularnie, to po raz pierwszy organizujemy epidemiczną zbiórkę. Jest to reakcja marszałek Elżbiety Anny Polak na ogromną potrzebę i sygnały płynące z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Szpitale wracają do przyjmowania planowych pacjentów, więc zapotrzebowanie na krew znacząco wzrosło, a dawców jest mniej niż przed epidemią.
Zbiórka odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym. Zapraszając na akcję krwiodawstwa przy Urzędzie - zachęcamy też do osobistego odwiedzenia RCKiK i oddziałów terenowych.
 
 
 
 
--
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.
 
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
 
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 
Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
 
Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.
 
Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.
 
 
 
Informację pobrano ze strony internetowej :  https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start
 

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.