I
  • top_small4.png
  • top_small3.png
  • top_small2.png
  • top_small5.png
  • top_small7.png
  • top_small8.png
  • top_small1.png
  • top_small9.png
  • top_small6.png
Smaller Default Larger

Aktualności z terenu gminy

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na stanowisko ds. organizacyjnych, sekretariatu i promocji gminy w Urzędzie Gminy w Górzycy zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Górzyca w zakładce OFERTY PRACY

https://gorzyca.bip.net.pl/?a=7273

W dniu 15 sierpnia 2020 r. w miejscowości Stańsk odbył się FESTYN INTEGRACYJNY pn. „Bawimy się razem”. Organizatorami festynu byli sołtys wraz z radą sołecką sołectwa Stańsk oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas. Dzięki zaangażowaniu sołtysa Pana Krzysztofa Bodziocha oraz wielu mieszkańców Stańska w programie festynu znalazły się takie atrakcje jak: zamki dmuchane dla dzieci, przejazd wozem strażackim, malowanie na kartonach, pokaz graffiti, animacje dla dzieci.  Uczestnicy festynu mogli ponadto skosztować swojskiego jadła na stoiskach gastronomicznych. W trakcie festynu dzieci mogły pobawić się na nowych urządzeniach placu zabaw, które zostały zakupione ze  środków dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Lubuskiego.  Na zakończenie festynu odbyła się zabawa taneczna z zespołem „Jot Duo” oraz „DJ Jack”. Dziękujemy mieszkańcom Stańska za wsparcie rzeczowe i finansowe organizacji festynu.

Festyn dofinansowany został ze środków budżetu Województwa Lubuskiego, funduszu sołeckiego sołectwa Stańsk oraz mieszkańców Stańska

 

Informujemy, że od września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górzycy oraz Filii Bibliotecznej w Czarnowie rusza projekt "Mała książka - wielki człowiek".

 

Więcej na temat projektu na stronie internetowej: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,blisko-6-tysiecy-bibliotek-w-nowej-edycji-projektu-mala-ksiazka-%E2%80%93-wielki-czlowiek,5350.html

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie informuje, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wydała komunikat  o wprowadzeniu na terenach leśnych woj. lubuskiego, III   ( najwyższego ) stopnia zagrożenia pożarowego. Apeluje się o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych. W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie skontaktować się z nr alarmowym Państwowej Straży Pożarnej 998 lub z nr alarmowym 112.

W dniu 06 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Górzyca a firmą TERBUD Czesław Kotliński na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Reja w Górzycy”. Planowane zadanie polega na przebudowie ulicy Reja w Górzycy o łącznej długości odcinka 354 mb – od drogi krajowej nr 31 do ulicy Ogrodowej. Na całej długości ulica będzie posiadała minimalną szerokość 5,0 m oraz chodnik o szerokości od 1,50 m do 2,50 m. Rozpoczęcie robót nastąpi na początku września 2020 r., a ich zakończenie zgodnie z umową ma nastąpić do końca maja 2021 r.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w następstwie podpisanej w dniu 17 czerwca 2020 r. umowy pomiędzy Gminą Górzyca a Wojewodą Lubuskim.

Mamy nadzieję, że przedmiotowa inwestycja wpłynie nie tylko na poprawę wizerunku Gminy Górzyca, ale przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz komfort życia mieszkańców.