• top_small6.png
  • top_small9.png
  • top_small8.png
  • top_small7.png
  • top_small2.png
  • top_small3.png
  • top_small5.png
  • top_small1.png
  • top_small4.png
Smaller Default Larger

Aktualności z terenu gminy

Szanowni Państwo! W związku z możliwością wprowadzenia w najbliższych dniach stanu zagrożenia epidemiologicznego z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarne naszych mieszkańców oraz pracowników, informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy od dnia 16.03.2020r. do odwołania zostanie zamknięty dla petentów. Nie będzie również możliwości skorzystania z porad, załatwienia spraw, które wymagają osobistego kontaktu w siedzibie Zakładu.  Płatności można dokonywać na konto Zakładu: Bank Spółdzielczy Ośno Lub. O/Górzyca Nr 07 8369 0008 0064 8680 2000 0020 – prosimy podać również nr faktury oraz miejsce poboru wody (adres, pod którym pobierana jest woda).  Podania i wnioski prosimy kierować:

- e-mail
- listownie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul. 1 Maja 12/4, 69-113 Górzyca

Informacja telefoniczna pod numerem 95 759 1273.
Pracownicy Zakładu nie będą prowadzić bezpośrednich odczytów wodomierzy.
Podawanie stanu licznika pod numerem telefonu 95 759 1273 bądź na email:
Jednocześnie informujemy, że obecna sytuacja, która spowodowana jest działaniami prewencyjnymi, nie wpłynie na ciągłość dostaw wody i odbioru ścieków.  Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy i prosimy Państwa o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szanowni Państwo.
Ze względu na obecną wyjątkową sytuację oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracownikówurzędu musimy podejmować nadzwyczajne środki. Dlatego podjąłem decyzję o zamknięciu od dnia 16.03.2020 r. dla interesantów Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych (Gminny Ośrodek Kultury, Zakład Gospodarki Komunalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej).
Urzędnicy pracują normalnie i można kontaktować się z nimi telefonicznie oraz mailowo. 
Wnioski składane osobiście przyjmowane będą wyłącznie przy wejściu głównym do budynku urzędu. 
Wszelkie opłaty można wnosić elektronicznie poprzez indywidualną bankowość elektroniczną na konto Urzędu Gminy: 
Konto główne: 1083 6900 0800 6028 2620 0000 10
Opłaty za odpady:  74 8369 0008 0060 2826 2000 0410
W Urzędzie Stanu Cywilnego będą załatwiane od ręki wyłącznie sprawy z zakresu rejestracji aktów urodzenia oraz zgonu.
 
1.W przypadku korespondencji listownej prosimy kierować ją na adres:
Urząd Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca
2.Kontakt mailowy:
lub przez ePUAP
3.Kontakty do poszczególnych stanowisk:
Kierownik USC w Górzycy   Katarzyna Strzelecka Tel.  95 759 12 11 w.44;  95 759 18 94;  e-mail:
Zastępca Kierownika USC w Górzycy Kamila Hadryś  Tel. 95 759 12 11 w 43;  95 759 18 93;  e –mail :
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej  Agnieszka Malecka Tel. 95 759 1211 wew. 28;  95 759 18 78;  e-mail:   
Stanowisko pracy ds. budownictwa, inwestycji  i gospodarki przestrzennej w Referacie  Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej Sławomir Czapłon Tel. 95 759 12 11 w. 21;  95 759 18 71;  e-mail: 
Kierownik  Zespołu ds. Funduszy UE, sekretariatu i promocji gminy Agnieszka Pilarska  tel. 759-12-11 wew.32;  95 759  18 82;  e-mail:
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno - kadrowych Grażyna Staniszewska  Tel. 95 759 12 11;   95 75 18 75;  e-mail:
Samodzielne stanowisko ds. samorządowych Grażyna Markowska Tel. 95 759 12 11;   e-mail:
Samodzielne stanowisko pracy ds. podatków, opłat i  funduszy strukturalnych dla rolnictwa  Anna Poberecka Tel. 95 759 12 11 w.33;  95 759 18 83; e-mail:    
Samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej, windykacji finansowej  i  archiwum
Eryka Paliwoda   Tel. 95 759 12 11 w. 33;    95 759 18 83;    e-mail:
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, zamówień publicznych i informacji niejawnych Ewa Kulica Tel. 95 759 12 11 w. 41;   95 759 18 91;    e-mail:
Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej , spraw społecznych  i  ochrony danych osobowych  Ewa Piechota Tel .759-12-11 wew. 26;   97 759 18 76;   e-mail:
Samodzielne stanowisko pracy ds.  informatycznych i telekomunikacji Tomasz Raźny  tel. 795 12-11 w.40;  95 759 18 90;    e-mail:
Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej Karolina Bulanowska  tel. 795 12-11 w.42;  95 759 18 92;    e-mail:
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej i dróg Ewelina Pakos tel.  95 759 -12-11 wew. 27;   95 759 18 77;    e-mail:
 
KONTAKTY DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH:
1.Zakład Gospodarki Komunalnej
e-mail:
tel. 095 759 1273
2.Gminny Ośrodek Kultury
e.mail:
tel. 095 759 1236
3.Ośrodek Pomocy Społecznej
e-mail:
tel. 095 759 15 27
 
 
 
Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.
 
Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.
 
Często myj ręce
 
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
 
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
 
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
 
Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
 
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.
 
Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
 
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
 
Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
 
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 
Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
 
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
 
Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
 
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
 
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Informuję, że w związku z wzrastajacym zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 odwołuję się kwalifikację wojskową zaplanowaną w gminie Górzyca na 20.03.2020 r.

Wezwania wydane przez Wójta Gminy Górzyca na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o Powszechnym obowiązku ochrony Rzeczypospolitej Polskiej  osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w dniu 20.03.2020 r. tracą ważność.

 

 

 

 

 

W związku z obecnie trudną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie całego kraju mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy będzie pełnił dyżur w dniach:
14.03.2020r. od godz. 9.00-15.00
15.03.2020r. od godz. 11.00-15.00
pod numerem tel. 957591527 lub 957591141.  
 
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - 
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców.
 
1.    Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
 
2.    Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 
3.    Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 
4.    Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 
5.    Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
 
6.    Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
 
7.    Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 
8.    Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 
9.    Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
 
10.  Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
 
· powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
 
· wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.
 
Przypominamy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID 19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
 
NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! 
Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.
 
Ważne!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Przerwa w funkcjonowaniu żłobków, przedszkoli, szkół i uczelni wyższych to bardzo ważne, profilaktyczne działanie. Jako wojewoda proszę, aby odpowiedzialnie podejść do tej sytuacji. Opanowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa to zadanie, na które macie bezpośredni wpływ, dlatego apeluję, by ograniczyć wychodzenie z domu do niezbędnego minimum.
 
Działacie mądrze!
 
·   Unikajcie miejsc, gdzie występują duże skupiska ludzi np. w komunikacji publicznej lub w centrach handlowych.
·       Komunikujcie się ze sobą np.: za pomocą social mediów i telefonów.
·       Przestrzegajcie zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie. 
·       Ograniczcie spotkania z babciami i dziadkami by ich nie zarazić.
·       Pamiętajcie o  bezpieczeństwie swoim i domowników.
 
Wykorzystajcie ten czas odpowiedzialnie. Przeczytajcie ulubione książki, uzupełniajcie wiedzę i rozwijajcie kompetencje.
 
Na Waszą odpowiedzialność i dojrzałość bardzo liczę.
 
Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak
 
 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. zamknięcie:
1. Placówek wsparcia dziennego
2. Centr integracji społecznej
3. Klubów integracji społecznej
4. Dziennych domów i klubów seniora
5. Środowiskowych domów samopomocy
6. Warsztatów terapii zajęciowej
Podstawy prawne:
- art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubuskiego - dokument w załączeniu.
 

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.