Smaller Default Larger

Informacja dla mieszkańców

 

Szanowny mieszkańcu. Od 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od osób prywatnych i przedsiębiorców jest Gmina Górzyca.
Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą opłatę na rzecz gminy. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości złoży do gminy deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości.

W związku z "Nowym system gospodarowania odpadami", w poszczególnych zakładkach przedstawiamy aktualne informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami, informacje o opłatach, formularze do pobrania oraz deklaracje, informacje prawne. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie zorganizowanych punktów selektywnego zbierania odpadów. 

UCHWAŁA NR XXV.121.2012 RADY GMINY GÓRZYCA z dnia 21 grudnia 2012 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Górzyca uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Górzyca stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w ust. 2 lub ust. 3.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych w wysokości 16 zł miesięcznie za każdą osobę.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, w wysokości 8 zł miesięcznie za każdą osobę .

§ 2. 1. Ustala się stawki opłaty za pojemniki:
1) o pojemności 60 dm3 – 12,40 zł;
2) o pojemności 110 dm3 – 22,70 zł;
3) o pojemności 120 dm3 – 24,80 zł;
4) o pojemności 240 dm3 – 49,60 zł;
5) o pojemności 1100 dm3 – 227,00 zł.
2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższe stawki opłaty za pojemniki:
1) o pojemności 60 dm3 – 8,65 zł;
2) o pojemności 110 dm3 – 15,85 zł;
3) o pojemności 120 dm3 – 17,30 zł;
4) o pojemności 240 dm3 – 34,60 zł;
5) ) o pojemności 1100 dm3 – 158,45 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego można przywieźć i oddać wysegregowane odpady:

- Odpady wielkogabarytowe (stare meble)
- Odpady remontowo-budowlane, pochodzące z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub zgłoszenia wykonywania robót
- Opony
- Odpady zielone
- Przeterminowane leki
- Chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe
- Zużyte baterie i akumulatory
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD)
- Tekstylia, w tym ubrania
- Opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w rodzinnych gospodarstwach
- Plastiki, metale i opakowania wielomateriałowe
- Szkło
- Papier

Za przekazanie odpadów mieszkaniec gminy Górzyca nie ponosi dodatkowych opłat.

PSZOK znajduje się w Górzycy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, ul. 1 Maja 12/4 i otwarty jest:
poniedziałek – piątek godz. 9.00 – 17.00, sobota godz. 10.00 – 14.00

Pliki do pobrania:

Regulamin PSZOK

Jesteś narażony na dyskomfort zapachowy ?
- dostarcz informacje o tym fakcie pod adres:

Zgłoszenia mogą być anonimowe – wystarczy, że podasz nazwę miejscowości, której dotyczy ALERT ZAPACHOWY

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.