I Górzycki Klub Tenisowy SMECZ
  • top_small3.png
  • top_small6.png
  • top_small2.png
  • top_small8.png
  • top_small7.png
  • top_small1.png
  • top_small9.png
  • top_small5.png
  • top_small4.png
Smaller Default Larger

Górzycki Klub Tenisowy SMECZ

Ul. Różana 41

69-113 Górzyca

Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim Oddział Górzyca

35 8369 0008 0069 8193 2000 0010

www.gktsmecz.pl

Górzycki Klub Tenisowy SMECZ został powołany do życia 23.09.2007r z inicjatywy lokalnych zapaleńców tenisa ziemnego. Pierwsze spotkanie założycielskie odbyło się na terenie Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjnego i uczestniczyło w nim 30 osób czynnie uprawiających tą dyscyplinę sportu. Podczas spotkania powołano organy stowarzyszeniowe mające zarządzać Klubem, oraz zatwierdzono statut wytyczający kierunek i i zakres działania.
W skład pierwszego Zarządu GKT SMECZ weszli Adam Kowalczyk – Prezes Zarządu, Leszek Kunicki - Wiceprezes Zarządu , Andrzej Udziela – Wiceprezes Zarządu , Jarosław Dyrkacz – Sekretarz Zarządu i Tomasz Kowalczyk – Członek Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli Grzegorz Ścigaj , Wiesław Kowalczyk, Mariusz Karasiński.
Górzycki Klub Tenisowy SMECZ został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.05.2008r pod Nr KRS 0000305591.

GKT SMECZ zgodnie ze statutem postawił przed sobą następujące cele:
1. Popularyzacja tenisa.
2. Organizowanie szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Aktywne reprezentowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach sportowych.
4. Budowa kortów tenisowych otwartych i krytych.
5. Zapewnienie rozwoju sportu tenisowego w skali masowej i wyczynowej, troska o jego poziom humanistyczny i sportowy oraz godne reprezentowanie na terenie swojego działania.
6. Należyte reprezentowanie interesów członków Klubu.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
8. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich swoich członków,
9. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w klubie oraz środowisku,
10. Popularyzacja sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych
11. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
12. Opieranie swojej działalności przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków
i działaczy.
13. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim i zimowym.
Natomiast osiągnięcie celów zakłada poprzez :
1. Prowadzenie szkolenia tenisowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Organizowanie imprez sportowych w skali masowej i wyczynowej.
3. Sprawowanie opieki szkoleniowej, wychowawczej i sprzętowej nad członkami Klubu.
4. Zorganizowanie ekipy instruktorskiej i trenerskiej dla potrzeb Klubu.
5. Współpracę z Polskim Związkiem Tenisowym i innymi organizacjami sportowymi.
6. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
7. Ułatwienie dostępu do materiałów szkoleniowych i sprzętu wszystkim zainteresowanym.
8. Współprace ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami średnimi.


Górzycki Klub Tenisowy SMECZ korzysta z infrastruktury sportowej położonej na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego przy ul. Różanej 41. Do dyspozycji tenisistów są cztery korty o nawierzchni syntetycznej typu Wimbledon 23. Od samego początku władze Klubu postawiły na szkolenie młodzieży, a na efekty nie trzeba było długo czekać. Pierwsze zajęcia z dziećmi rozpoczął Adam Kowalczyk Instruktor Tenisa Ziemnego, otwierając nowe spojrzenie na tą dyscyplinę sportu na terenach wiejskich. Kontynuację działań szkoleniowych z młodzieżą przejął Daniel Podhajecki Instruktor Tenisa Ziemnego. Na dzień dzisiejszy z regularnych zajęć treningowych korzysta 22 młodych tenisistów z terenu Górzycy, Czarnowa, Słońska, Rzepina, Słubic i Kostrzyna nad Odrą. Sukcesy młodych tenisistów i dążenie działaczy Klubu o ich ciągły rozwój spowodował podjęcie decyzji o zgłoszeniu Klubu do rozgrywek licencyjnych. 

Górzycki Klub Tenisowy SMECZ w roku 2014 uzyskał licencję Polskiego Związku Tenisowego w Warszawie zgłaszając równocześnie młodych zawodników do rozgrywek punktowanych. W roku 2014r na arenie krajowej Klub był reprezentowany przez Dominikę Podhajecką, Wiktorię Podhajecką, Jakuba Duszyńskiego i Łukasza Musiała.
Od roku 2014r w ramach Górzyckiego Klubu Tenisowego SMECZ rozpoczęła działalność sekcja tenisa stołowego prowadzona przez Krzysztofa Urbańskiego i Henryka Grabowskiego. Młodzi tenisiści stołowi trenują na Sali sportowej położonej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy. Zaangażowanie działaczy i gotowość zawodników pozwoliła na rozpoczęcie rywalizacji z innymi klubami. GKT Smecz zainaugurował w V lidze województwa Lubuskiego.

Górzycki Klub Sportowy „SMECZ” zrealizował dotychczas w zakresie zawodów tenisowych następujące przedsięwzięcia:

- dwa turnieje tenisa ziemnego w deblu (2010,2011r) 
-turniej tenisa ziemnego „Służb Mundurowych o Puchar Starosty Powiatu Słubickiego” – wsparcie środkami finansowymi Powiatu Słubickiego (2012r),
- turniej tenisa ziemnego dla dzieci o puchar :Wójta Gminy Górzyca” – wsparcie środkami budżetowymi gminy Górzyca (2012r), 
-turniej tenisa ziemnego dla Pań o pucha Prezesa GKT „Smecz” - wsparcie środkami budżetowymi gminy Górzyca (2012r), 
- turniej tenisa ziemnego Open o puchar „Przewodniczącego Rady Gminy Górzyca” - wsparcie środkami budżetowymi gminy Górzyca (2012r), 
- turniej tenisa ziemnego dla dzieci „Pożegnanie lata” turniej tenisa ziemnego dla dzieci o Puchar Starosty Powiatu Słubickiego, – wsparcie środkami budżetowymi Powiatu Słubickiego (2012r),
- turniej tenisa ziemnego Open o puchar „Wójta Gminy Górzyca” - wsparcie środkami budżetowymi gminy Górzyca (2013r),
- turniej tenisa ziemnego dla dzieci o puchar „Wójta Gminy Górzyca” – wsparcie środkami budżetowymi gminy Górzyca (2013r), 
- turniej tenisa ziemnego dla dzieci „Co dobre szybko się kończy” turniej tenisa ziemnego dla dzieci o Puchar Starosty Powiatu Słubickiego, – wsparcie środkami budżetowymi Powiatu Słubickiego (2013r),
- turniej tenisa ziemnego dla dzieci o puchar : „Wójta Gminy Górzyca” – wsparcie środkami budżetowymi gminy Górzyca (2014r), 
- turniej tenisa ziemnego Open o puchar „Prezesa GKT SMECZ” - wsparcie środkami budżetowymi gminy Górzyca (2014r), 
- turniej tenisa ziemnego dla dzieci „Pożegnanie lata” turniej tenisa ziemnego dla dzieci o Puchar Starosty Powiatu Słubickiego, – wsparcie środkami budżetowymi Powiatu Słubickiego (2014r),
- turniej tenisa ziemnego dla dzieci o puchar „Wójta Gminy Górzyca” – wsparcie środkami budżetowymi gminy Górzyca (2014r), 
- turniej tenisa ziemnego dla dzieci uczestniczących w projekcie „Tenisowe nadzieje„ wsparcie środkami PROW działanie Lieder Małe projekty (2014r),
- integracyjny turniej tenisa ziemnego dla dzieci – wsparcie środkami własnymi (2014r), 
GKT SMECZ wspierał liczne działania Kompleksu sportowo – rehabilitacyjnego przy organizacji zawodów w tenisie ziemnym. Wspólne przedsięwzięcia to: „Turniej tenisa ziemnego Służb Mundurowych”, „Turniej tenisa ziemnego o puchar prezesa LZS”, „Turniej tenisa ziemnego dla przedsiębiorców zrzeszonych w banku GBS”, „III, IV i V Edycja turnieju w tenisie ziemnym o puchar Ryszarda Domagały”, „Turniej w tenisie ziemnym o Puchar Starosty Słubickiego”, „Cykl turniejów w tenisie ziemnym o Puchar Prezesa Intermarche”. 
Oprócz tego Klub prowadzi nieodpłatnie zajęcia z dziećmi w zakresie gry w tenisa ziemnego, cyklicznie dla najlepszych dzieci organizujemy wyjazdy na zawody rangi narodowej w tenisie ziemnym, jak PEKAO OPEN w Szczecinie. 

Obecny zarząd Klubu Tenisowego SMECZ:

Adam Kowalczyk – Prezes Zarządu,
Leszek Kunicki - Wiceprezes Zarządu ,
Andrzej Udziela – Wiceprezes Zarządu ,
Jarosław Dyrkacz – Sekretarz Zarządu
Tomasz Kowalczyk – Członek Zarządu.