I START
  • top5.png
  • top8.png
  • top7.png
  • top.png
  • top3.png
  • top4.png
  • top6.png
  • top1.png
  • top2.png
Smaller Default Larger

W związku z podpisaniem porozumienia na świadczenie podstawowych usług medycznych pomiędzy MINISTERSTWEM ZDROWIA a  przedstawicielami  POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO odwołujemy dowozy do szpitala powiatowego w Słubicach.

Informujemy mieszkańców Gminy Górzyca, że NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach udziela świadczeń  Podstawowej Opieki Medycznej (porada lekarza rodzinnego) w godzinach 8.00 – 18.00. Świadczenia dla pacjentów dorosłych udzielane są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Słubicach w głównym budynku szpitala na parterze ul. Nadodrzańska 6. Ambulatorium dziecięce znajduje się w budynku Poradni Chirurgicznej przy bramie szpitala od ulicy Nadodrzańskiej 6. Informujemy ponadto, że opiekę pielęgniarską w Górzycy zapewniają : Pielęgniarka Pani Małgorzata Sylwestrzak (tel.  509 968 331), która będzie przyjmować w Ośrodku Zdrowia w Górzycy przy ul. Kostrzyńskiej 15 w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 9.30 oraz 16.00 do 17.30 Oprócz Pani Małgorzaty Sylwestrzak w Ośrodku Zdrowia w Górzycy będzie zapewniona obecność  dodatkowej pielęgniarki  w  przypadku potrzeby skserowania karty zdrowia pacjenta.

W razie pytań prosimy dzwonić na numer koordynatora szpitala w zakresie doraźnej pomocy -  603 038 188

W związku z nie podpisaniem przez lekarzy przychodni POZ umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej informujemy, że od dnia 02 stycznia 2015 r. NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach przejmuje na siebie obowiązek udzielania świadczeń POZ pacjentom w godzinach 8:00 – 18:00.

Wójt Gminy Górzyca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , młodzieży i mieszkańców oraz promocja Gminy Górzyca poprzez sport w 2015r.

Załączniki do pobrania
Download this file (OGŁOSZENIE_konkursu_2015.pdf)Treść ogłoszenia199 kB

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z Terenu Gminy Górzyca na pierwsze półrocze 2015.

Czytaj więcej...

W dniu 16.12.2014 r. Wójt Gminy Górzyca Robert Stolarski wraz ze Skarbnikiem Gminy Beatą Gołębiowską podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Żabice i modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnów, gmina Górzyca”. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” i  ma na celu kompleksowe działania polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompowniami na terenie miejscowości Żabice oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Czarnowie.

Czytaj więcej...

W związku z ubieganiem się przez Urząd Gminy Górzyca o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest, niezbędne jest oszacowanie wielkości kwoty dofinansowania dla Gminy Górzyca na rok 2015. Z tego też względu osoby, które planują wymienić w roku 2015 azbestowe pokrycia dachowe, na terenie Gminy Górzyca, proszone są o przekazanie informacji o nieruchomości pokrytej azbestem do Urzędu Gminy Górzyca.

Czytaj więcej...