• top8.png
  • top2.png
  • top.png
  • top6.png
  • top4.png
  • top5.png
  • top3.png
  • top7.png
  • top1.png
Smaller Default Larger

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zachęca do wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie projektów wspierających osoby młode do 29 roku życia. 6 marca br. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. TERMIN NABORU PROJEKTÓW: I runda 9 – 17 kwietnia 2018 r., II runda 5 – 13 czerwca 2018 r. Projekty mają przyczynić się do znalezienia pracy przez osoby młode do 29 roku życia, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Pomoc udzielana będzie osobom biernym zawodowo ale również imigrantom, reemigrantom, osobom odchodzącym z rolnictwa, tzw. ubogim pracującym – zatrudnionym na umowy krótkoterminowe lub cywilnoprawne.

Czytaj więcej...

Dnia 6 marca br. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Górzycy, odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego klas 0-III SP. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci. Konkurs zorganizowała i poprowadziła Aleksandra Murawska, która na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, oraz przedstawiła zasady przebiegu konkursu. Recytatorzy mogli zaprezentować dowolnie wybrany utwór polskiego poety. Poziom konkursu był wysoki, a więc komisja miała ciężki orzech do zgryzienia przy wyborze zwycięzców. Recytacje uczestników zasługiwały na najwyższą pochwałę i były nagradzane gromkimi brawami. Po prezentacji wierszy, nastąpiły obrady komisji, a w tym czasie uczniowie mogli odpocząć w sali obok, gdzie został przygotowany dla nich poczęstunek.  Komisja w składzie  Pań: Marii Syktus,  Joanny Michałowskiej i Wioletty Stolarskiej  przesłuchała 27 recytatorów i wyłoniła zwycięzców w kategorii każdej klasy.  Konkurs przebiegał w ciepłej, przyjaznej atmosferze. Uczestnicy potrafili kulturalnie się zachować, słuchając przy tym recytacji swoich kolegów. Gratulacje należą się wychowawcom oraz rodzicom za piękne przygotowanie swoich pociech do konkursu! Podziękowania należą się również Komisji za obiektywność i poświęcony czas.

Aleksandra Murawska

 

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=35#sigFreeId790b97c0dc

Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim przedstawicielkom płci pięknej składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się doceniane.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz art. 48b ust. 1, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U z 2017r. poz.1938 ze. zmianami) oraz uchwały nr XXIX.150.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 września 2017 r w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2015-2017 , Wójt Gminy Górzyca ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego polegającego na wykonaniu szczepienia ochronnego dwiema dawkami szczepionki dwuwalentnej przeciwko wirusowi HPV, na terenie Gminy Górzyca w roku 2018 wraz z dostawą szczepionki.

Załączniki do pobrania
Download this file (OFERTA  SZCZEPIENIA.pdf)Załącznik nr 296 kB

Czytaj więcej...

            Kochamy to co robimy
        pOmagamy
        aNgażujemy się z ochotą
          Tworzymy
          Rozwijamy swoje pasje
        bAwimy się
          Staramy się                 
      jesTeśmy otwarci
chcemY więcej!

Świetlica działa od 18 stycznia 2018 roku na mocy Uchwały Nr XXXI.166.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 listopada 2017r.  i jest odpowiedzią na ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uroczystego otwarcia świetlicy dokonał Wójt Gminy Robert Stolarski. Dzięki przychylności władz lokalnych wyremontowano pomieszczenie piwniczne ze środków funduszu sołeckiego, a pedagog prowadzący zajęcia świetlicowe finansowany jest ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem powstania świetlicy „KONTRASTY” jest wprawienie w ruch społecznej energii i zagospodarowanie jej w odpowiedni sposób. Drugim ważnym celem jest zapewnienie, a zarazem zmotywowanie dzieci i młodzieży z terenu gminy Górzyca do samodzielnego konstruktywnego spędzania czasu wolnego, udziału w szeroko rozumianej kulturze i różnorodnych formach rozwijania aktywności obywatelskiej oraz zachęcenie do czynnego udziału w życiu społecznym na poziomie zarówno lokalnym jak i europejskim. Popołudnia, to dla dzieci okres odpoczynku po wysiłku szkolnym, zmiana codziennego życia wyznaczonego podziałem godzin lekcyjnych, to możliwość spełnienia marzeń, rozwijania swoich zainteresowań. Alternatywą dla siedzenia w domu przed komputerem, czy oglądania telewizji jest przyjemna, a zarazem edukacyjna forma uczestnictwa w naszej świetlicy. Dzieci nie tylko mile spędzą czas, ale również będą miały możliwość zapoznania się z ciekawą literaturą, rozwinąć zdolności manualne, poznać tajniki sztuki ceramicznej wzorowanej na miejscowym dziedzictwie kulturowym. Równocześnie wykonywane działania mają na celu pokazanie dzieciom, że one same mogą zrobić coś pożytecznego, rozwijającego, a zarazem przyjemnego ze swoim wolnym czasem. Razem z nami dzieci i młodzież będą mogli dbać o dobro wspólne, rozwijać kapitał społeczny lub aktywizować społeczności lokalne. Zajęcia świetlicowe mają formę otwartą, praktycznie każde dziecko w wieku szkolnym będzie mogło skorzystać z naszej oferty dwa razy w tygodniu tj. w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 13.00 do 18.00. Powinniśmy bowiem zakończyć beznadziejne popołudniowe wegetowanie dzieci, dla których zabrakło pieniędzy, czasu, pomysłu czy fantazji  – mówi Edyta Danicka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy.  Mając na względzie dobro dzieci uczestniczących w zajęciach dzięki ofiarności Wójta Gminy dbamy o to, by każde dziecko będące pod naszą opieką otrzymało słodki lub ciepły posiłek dodaje Pani Kierownik. Na zajęciach odrabiamy lekcje, uczymy się współpracy, tolerancji, gramy w przenajróżniejsze gry logiczne i towarzyskie. Atrakcji na pewno nie będzie brakowało. Zakładamy  przeprowadzenie warsztatów sztuki ceramicznej i  malarskiej, na których uczestnicy zapoznają się z pasjami lokalnych artystów i wykonają samodzielnie swoje prace oraz zajęcia w ramach Akademii Młodego Naukowca. W ferie odbyło się spotkanie z uczniami Pana Roberta Szablewskiego podczas którego Oskar Jakóbczyk i Wiktor Dąbrowski zaprosili dzieci do świata wyobraźni, magii i iluzji. Podczas  spotkania dzieci miały możliwość przeżycia czegoś niezwykłego i  magicznego. Zamierzamy także podjąć działania zmierzające do integracji międzypokoleniowej  w oparciu o wiedzę o naszych korzeniach i spuściźnie kulturowej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Zaplanowaliśmy cykliczne spotkania dzieci i młodzieży z Klubem Seniora i działających w jego ramach zespołem śpiewaczym seniorów „Górzyczanie” pielęgnującym od lat lokalny patriotyzm i przywiązanie do wartości kulturowych regionu. Podczas spotkań wyciągniemy strzępy tradycji, trochę folkloru, jakieś zapomniane teksty i melodie, postaramy się to przenieść do czasów współczesnych. Poza tym będzie można nauczyć się pieśni regionalnych oraz wziąć udział w karaoke. Świetlica rozwiąże częściowy problem spowodowany brakiem aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci z terenów wiejskich. Inicjatywa ta ma pokazać, że warto włączać się w działania przyczyniające się do choćby najmniejszego rozwoju swojego środowiska i pokonywania marazmu w swojej miejscowości. Proponowana przez nas forma spędzania czasu wolnego przez dzieci jest zdrowym sposobem na zdobycie nowych doświadczeń, ponieważ dzieci wezmą czynny udział w zajęciach obejmujących różnorodne warsztaty manualne, spotkania z lokalnymi artystami i pasjonatami. Udział w zajęciach pozytywnie wpłynie na kształtowanie otwartości na różnorodność kulturową, rozwój zdolności manualnych oraz poszerzenie wyobraźni i zwiększenie świadomości dzieci o potrzebie samorozwoju. Projekt otworzy dzieciom drogę do udziału w aktywnych formach spędzania czasu wolnego opierając się na naturalnej potrzebie tworzenia oraz czerpania ze źródeł własnej kreatywności. Praca w grupach nauczy je współdziałania, solidarności i koleżeństwa. Będą miały okazję, by lepiej się poznać i kultywować wspólne zainteresowania, przy kolejnych może już samodzielnych spotkaniach.
Anita Abrasowicz

 

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=35#sigFreeId91873468df

W piątek 02.03.2018r. w godzinach popołudniowych rozegrano IV turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix Górzycy w tenisie stołowym.  W zawodach udział wzięło  24 pingpongistów.
Po zakończonej rywalizacji przy stołach, podsumowano wyniki współzawodnictwa w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Poniżej przedstawiamy zwycięzców IV turnieju:
KATEGORIA: KOBIETY (OPEN)
1. Koryzna Roksana  – 20pkt
2. Koryzna Klaudia – 17pkt
3. Skorupska Weronoka – 15pkt
KATEGORIA: mężczyźni 14 - 30 lat
1. Dziwosz Jakub – 20pkt
2. Dybka Bartosz – 17pkt
3. Stojanowski Daniel – 15pkt
KATEGORIA: mężczyźni 31 - 54 lat
1. Hajkowicz Paweł – 20pkt
2. Kostyszak Stanisław – 17pkt
3. Rogowski Mirosław – 15pkt
KATEGORIA: mężczyźni 55 lat i powyżej
1. Cybulski Zbigniew – 20pkt
2. Walczak Zenon – 17pkt
3. Borkowiak Jerzy  – 15pkt
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
KATEGORIA: KOBIETY (OPEN)
4. Koryzna Klaudia  - 57pkt
5. Koryzna Roksana – 54pkt
6. Naumowicz Dorota – 49pkt
KATEGORIA: mężczyźni 14 - 30 lat
4. Dziwosz Jakub – 40pkt
5. Dybka Bartosz – 37pkt
6. Stojanowski Daniel – 32pkt
KATEGORIA: mężczyźni 31 - 54 lat
4. Rogowski Mirosław – 57pkt
5. Hajkowicz Paweł – 54pkt
6. Ciulkiewicz Mirosław – 43pkt
KATEGORIA: mężczyźni 55 lat i powyżej
4. Cybulski Zbigniew – 60pkt
5. Walczak Zenon – 51pkt
6. Borkowiak Jerzy  – 45pkt

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy i nagrody, które wręczali: Małgorzata Gniewczyńska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Robert Stolarski – wójt gminy Górzyca.
Pamiątkowe statuetki i nagrody otrzymali:
Urbański Krzysztof – trener sekcji tenisa stołowego
Grabowski Henryk – trener sekcji tenisa stołowego
Wojtczak Robert – współorganizator zawodów

Do zobaczenia , za rok, w kolejnej edycji zawodów.

 


View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=35#sigFreeId9b07a7b464

W piątek 02.03.2018r. w godzinach popołudniowych rozegrano IV turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix Górzycy w tenisie stołowym.  W zawodach udział wzięło  24 pingpongistów.
Po zakończonej rywalizacji przy stołach, podsumowano wyniki współzawodnictwa w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Poniżej przedstawiamy zwycięzców IV turnieju:
KATEGORIA: KOBIETY (OPEN)
1. Koryzna Roksana  – 20pkt
2. Koryzna Klaudia – 17pkt
3. Skorupska Weronoka – 15pkt
KATEGORIA: mężczyźni 14 - 30 lat
1. Dziwosz Jakub – 20pkt
2. Dybka Bartosz – 17pkt
3. Stojanowski Daniel – 15pkt
KATEGORIA: mężczyźni 31 - 54 lat
1. Hajkowicz Paweł – 20pkt
2. Kostyszak Stanisław – 17pkt
3. Rogowski Mirosław – 15pkt
KATEGORIA: mężczyźni 55 lat i powyżej
1. Cybulski Zbigniew – 20pkt
2. Walczak Zenon – 17pkt
3. Borkowiak Jerzy  – 15pkt
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
KATEGORIA: KOBIETY (OPEN)
4. Koryzna Klaudia  - 57pkt
5. Koryzna Roksana – 54pkt
6. Naumowicz Dorota – 49pkt
KATEGORIA: mężczyźni 14 - 30 lat
4. Dziwosz Jakub – 40pkt
5. Dybka Bartosz – 37pkt
6. Stojanowski Daniel – 32pkt
KATEGORIA: mężczyźni 31 - 54 lat
4. Rogowski Mirosław – 57pkt
5. Hajkowicz Paweł – 54pkt
6. Ciulkiewicz Mirosław – 43pkt
KATEGORIA: mężczyźni 55 lat i powyżej
4. Cybulski Zbigniew – 60pkt
5. Walczak Zenon – 51pkt
6. Borkowiak Jerzy  – 45pkt

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy i nagrody, które wręczali: Małgorzata Gniewczyńska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Robert Stolarski – wójt gminy Górzyca.
Pamiątkowe statuetki i nagrody otrzymali:
Urbański Krzysztof – trener sekcji tenisa stołowego
Grabowski Henryk – trener sekcji tenisa stołowego
Wojtczak Robert – współorganizator zawodów

Do zobaczenia , za rok, w kolejnej edycji zawodów.

 


View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=35#sigFreeId9b07a7b464

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.