I START
  • top5.png
  • top4.png
  • top6.png
  • top8.png
  • top3.png
  • top7.png
  • top2.png
  • top1.png
  • top.png
Smaller Default Larger

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wraz z partnerem projektu LGD Zielone Światło rozpocznie rekrutację do projektu pt. Własna firma- start dla młodych. Planuje objąć wsparciem 70 osób, mieszkańców województwa lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę lub umowę cywilno–prawną i utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 - i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostaje poza rynkiem pracy.

 

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=35#sigFreeId696133cb29

Ruszyło głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2021. Polskę reprezentuje Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej.

Lipa została laureatką jubileuszowego X konkursu na polskie Drzewo Roku organizowanego przez Klub Gaja, zdobywając rekordową liczbę 15346 głosów. Na potrzeby kolejnego – europejskiego już – etapu konkursu, lipa nazwana została Wiejską Dobrodziejką.

- Dawnym polskim zwyczajem, gdy na świat przyszła córka, sadzono lipę. Tak 170 lat temu było z naszą lipą, a może to zasługa ptaków? Rośnie na skraju wsi, w sąsiedztwie pól. Nic jej nie przeszkadzało, by szeroko rozłożyć konary (25 m). Stała się dobrodziejką, dając pracującym w polu cień, wędrującym wypoczynek, a pszczołom pożytek. Stojąca obok kapliczka św. Jana Nepomucena nadała miejscu magii. Nietypowa dla lipy uroda zaskakuje, jej piękno wyzwala podziw dla potęgi natury. Nie ma takiej drugiej! – czytamy w konkursowym opisie drzewa.

Głosowanie na Europejskie Drzewo Roku potrwa do 28 lutego br.

Swój głos będzie można oddać na oficjalnej stronie konkursu Tree of The Year: https://www.treeoftheyear.org/results

 

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=35#sigFreeId693468014c

Dnia 01.02.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 Pan Robert Stolarski – Gminny Komisarz Spisowy w Górzycy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Termin składania ofert został przedłuzony do 16.02.2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
a. mieć ukończone 18 lat,
b. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
c. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
e. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Załączniki do pobrania
Download this file (Ogłoszenie o naborze na kandydatów na rachmistrzów spisowych.pdf)Treść ogłoszenia407 kB
Download this file (Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021_do pobrania_28.01.2021 (4).pdf)Formularz zgłoszenia422 kB

Od dnia 01.02.2021r. rozpoczął się nabór wniosków elektronicznych o świadczenie wychowawcze( 500+) na okres zasiłkowy 2021/2022r. Natomiast z dniem 01.04.2021r. rusza nabór wniosków w formie papierowej, które będzie można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycy.

 

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=35#sigFreeId78723e4b45

Zgodnie z ogłoszeniem Starosty Słubickiego, z dnia 29 stycznia 2021r., punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przedłużają tymczasowe zawieszenie działalności w formie bezpośredniej obsługi interesantów do dnia 1 marca 2021r. Tym samym organizują udzielenie porad przez telefon i z wykorzystaniem innych form komunikacji na odległość.

Na poradę można się zapisać on-line pod adresem: np.ms.gov.pl/lubuskie/slubicki lub pod numerem telefonu 95 759 20 29 oraz 95 759 20 28

Uprzejmie informujemy, iż stawka za odpady komunalne w miesiącu styczniu i lutym wynosi 19zł/osobę. Opłata ulegnie zmianie od miesiąca marca. O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować.  Numer konta do dokonania płatności: 74 8369 0008 0060 2826 2000 0410

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , młodzieży i mieszkańców oraz promocja Gminy Górzyca poprzez sport w 2021r.”, Wójt Gminy Górzyca informuje, że organizacje pozarządowe z terenu gminy Górzyca, nie składające oferty w w/w konkursie, mogą zgłaszać w terminie do dnia 5 lutego 2021r. swojego kandydata do komisji konkursowej , powoływanej do rozstrzygnięcia konkursu. Wójt Gminy Górzyca spośród zgłoszonych kandydatur powoła jednego przedstawiciela w skład komisji konkursowej.

Wójt Gminy Górzyca
/-/ Robert Stolarski