• top3.png
  • top6.png
  • top8.png
  • top2.png
  • top7.png
  • top.png
  • top5.png
  • top1.png
  • top4.png
Smaller Default Larger

W dniu 16.10.2018r w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nastąpiło uroczyste podpisanie umów na realizację zadań z Funduszu Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Gmina Górzyca otrzymała wsparcie w wysokości  55 398,42 zł. W ramach pozyskanych środków dla jednostki OSP Czarnów zostanie zakupiony sprzęt ratownictwa drogowego w postaci defibrylatora, nożyc  hydraulicznych do cięcia i rozpieraka hydraulicznego, a jednostka OSP w Górzycy wzbogaci się o agregat prądotwórczy, latarki, pokrowce ochronne na ostre krawędzie oraz  zabezpieczenia poduszek powietrznych kierowcy i pasażera. Zakupiony sprzęt usprawni pracę naszym Ochotnikom i przede wszystkim poprawi skuteczność w działaniu, co niejednokrotnie przekłada się na zdrowie i życie osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. 

Ogłoszenie Wójta Gminy Górzyca 
 
Na podstawie art. 9, art. 10 i art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) i art. 21 ust 2 pkt 2, art. 29, art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 40, art. 41, art. 46 pkt 1, art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XL.211.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 września 2018r. informuję o przystąpieniu do sporządzenia:
 
„Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Górzyca” 
1.Informacja o przystąpieniu do sporządzania wyżej wymienionego dokumentu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku 
i jego ochronie, na stronie internetowej: 
•Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górzyca 
w zakładce OGŁOSZENIA - http://gorzyca.bip.net.pl/?c=384
•www.gorzyca.pl
•www.ekoportal.gov.pl
2.Zakres planowanej zmiany obejmuje rejon miejscowości: Żabice, Czarnów, Stańsk  i Spudłów i dotyczy możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych.
3.Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
4.Uwagi i wnioski do ww. projektu dokumentu można przekazać w formie pisemnej  lub ustnej w terminie od dnia 17 października 2018 r. do dnia 23 listopada 2018 r. na adres:
 
Urząd Gminy Górzyca,
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzyca
 
lub adres e- mail: 
 
5.Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres zgłaszającego, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 
6.Uwagi i wnioski złożone po terminie, tj. licząc od dnia 24 listopada 2018r. pozostawione będą bez rozpatrzenia.
7.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Górzyca.
8.Zainteresowani będą mogli zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
na każdym etapie realizacji ww. dokumentu.
 
Załączniki do pobrania
Download this file (OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GÓRZYCA.pdf)OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GÓRZYCA.pdf235 kB

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Humanitas” dzięki środkom pozyskanym z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Słubicach realizuje projekt „Odnawiamy miejsce wypoczynku przy Szkole”. Główny cel projektu to modernizacja istniejącego miejsca do wypoczynku na terenie Szkoły Podstawowej w Górzycy oraz poprawa bezpieczeństwa i wizerunku terenu szkoły. W ramach projektu zostały zakupione nowe ławki, które pozwolą uczniom i nauczycielom  wypocząć podczas przerw lekcyjnych oraz w wolnym czasie. W dniu 05.10.2018 r. zorganizowano akcję porządkowania terenu, siania trawy oraz nasadzania krzewów na skwerku przy szkole. W inicjatywę aktywnie włączyli się uczniowie, nauczyciele, pracownicy Szkoły Podstawowej w Górzycy oraz członkowie Stowarzyszenia „Humanitas”. Wszyscy wolontariusze zostali podzieleni na grupy. Pierwsza grupa zajmowała się przekopywaniem terenu i rozplantowywaniem ziemi pod wysiew trawy, natomiast drugi zespół zajął się sadzeniem krzewów na skwerku przyległym do miejsca wypoczynkowego. Na zakończenie teren przy szkole w pobliżu ławek został uporządkowany. Wszystkie osoby biorące udział w czynie społecznym wykazały się dużym zaangażowaniem. Z doświadczenia wiadomo, iż samodzielna praca na rzecz wspólnego dobra wzbudza poczucie zbiorowej odpowiedzialności oraz prowadzi do większej integracji i zaangażowania w sprawy społeczne. Na koniec, po wykonanej pracy na wszystkich wolontariuszy czekała gorąca pizza oraz słodycze. Dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w projekcie  i mamy nadzieję, że jego realizacja przyczyni się do powstania kolejnych, ciekawych pomysłów na zagospodarowanie pozostałej przestrzeni przy szkole lub w pobliżu miejsca zamieszkania.

 

W pierwszym tygodniu października został zamontowany plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Górzycy. Wychowankowie punktu przedszkolnego, zerówki oraz uczniowie klas I i II w trakcie przerw pomiędzy lekcjami, jak również po zakończonych zajęciach będą mogli aktywnie spędzać czas. Montaż urządzeń zabawowych był możliwy dzięki  wsparciu finansowemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymanemu przez Gminę Górzyca na realizację projektu „Przedszkole dla każdego - zabawa na całego!”. Jednym z założeń projektu było właśnie stworzenie przestrzeni zabawowej dla dzieci. W tym celu zostały zamontowane huśtawki, karuzela, sprężynowiec oraz zestaw ze zjeżdżalnią i mini ścianką wspinaczkową. Mamy nadzieję, że stworzenie placu zabaw pozwoli dzieciom bezpiecznie i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu oraz nawiązać nowe znajomości i zdobyć nowe umiejętności. 
 
Miło nam poinformować, że w dniu 02.10.2018 r. w parku w Górzycy został zamontowany plac zabaw. Realizacja zadania była możliwa dzięki otrzymanemu przez Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Humanitas” dofinansowaniu ze środków Województwa Lubuskiego na realizację projektu pn. „Plac zabaw w miejscowości Górzyca”. Projekt zakładał montaż pięciu urządzeń, m.in. dwie huśtawki, czworobok sprawnościowy, sprężynowiec oraz sklepik z tablicą. Realizacja zadania przyczyni się do integracji dzieci i rodzin z naszej miejscowości oraz poprawi atrakcyjność parku.  Stworzenie placu zabaw pozwoli dzieciom bezpiecznie spędzić czas na świeżym powietrzu, nawiązać nowe znajomości, zdobyć nowe umiejętności i przede wszystkim da radość z obcowania z naturą.  W przyszłym roku planowane jest doposażenie placu w kilka nowych urządzeń aby uatrakcyjnić przestrzeń zabawową dla dzieci.
 

Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej wspólnie z Akademią im. Jakuba z Paradyża serdecznie zaprasza do udziału w konferencji _MIEJ TO Z GŁOWY, CZYLI JAK DBAĆ O KONDYCJĘ ZDROWIA PSYCHICZNEGO_, która odbędzie się dnia 10 PAŹDZIERNIKA 2018 R. NA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WLKP., UL. TEATRALNA 25, AULA REKTORSKA W1. Konferencja jest dedykowana głównie do pracowników oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, służb mundurowych i administracji oraz studentów, DLATEGO LICZYMY NA PAŃSTWA OBECNOŚĆ. Konferencja połączona będzie z warsztatami dot. profilaktyki zdrowia psychicznego oraz promocją narzędzia do  autodiagnozy http://www.zdrowiepsychiczne.org/zbadaj-swoja-kondycje-psychiczna.htmlZGŁOSZENIA ORAZ WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. 600 987 748 LUB MAIL: DO DNIA 09.10.2018 R.
Konferencja jest jednym z elementów projektu „Ocena kondycji psychicznej" realizowanego przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w  ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.