• top6.png
  • top5.png
  • top1.png
  • top8.png
  • top2.png
  • top.png
  • top4.png
  • top7.png
  • top3.png
Smaller Default Larger

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.
 
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
 
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 
Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
 
Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.
 
Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.
 
 
 
Informację pobrano ze strony internetowej :  https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start
 

View the embedded image gallery online at:
http://www.gorzyca2015.beep.pl/?start=35#sigFreeId1783f01d3f

Zdalne nauczanie nadal trwa. Po pierwszym rozdaniu środków na zakup komputerów do nauki, w którym gmina Górzyca zakupiła 22 laptopy i 1 tablet, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło program „Zdalna Szkoła +”, w ramach którego samorządy  mogły zakupić kolejną partię sprzętu do e-nauki. Program kierowany jest przede wszystkim do uczniów z wielodzietnych rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
W ramach drugiego naboru Gmina Górzyca wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zakupu 15 laptopów i 3 tabletów, za łączną kwotę prawie 45 tys. zł. Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony, sprzęt został zakupiony i dostarczony do szkół. Na czas zdalnego nauczania komputery zostaną przekazane w ręce najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych, nie mających możliwości odbywania zdalnego kształcenia. Po ustaniu nauczania zdalnego sprzęt wróci do szkół i zasili pracownie informatyczne.
Zakupiony sprzęt w ramach programu ZDALNA SZKOŁA + został rozdysponowany następująco:
1. Szkoła Podstawowa w Górzycy – 8 laptopów, 1 tablet.
2. Szkoła Podstawowa w Czarnowie – 7 laptopów, 2 tablety.
 
 
 
 
 
 

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) w związku z art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040 ze zm.) zarządza się, co następuje: Ustala się dzień 12 czerwca 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Górzycy, w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela tj. sobota 15 sierpnia 2020r.

                          Wójt Gminy Górzyca informuje, że

System gazociągów tranzytowych Europol Gaz S.A. w dniu 26.05.2020 r. między godziną 10.00 – 14.00 na stacji redukcyjnej gazu w Owczarach będzie prowadził prace konserwacyjne – upust gazuPracom może towarzyszyć hałas.

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.