I START
  • top5.png
  • top6.png
  • top.png
  • top3.png
  • top8.png
  • top1.png
  • top7.png
  • top2.png
  • top4.png
Smaller Default Larger

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=42#sigFreeId76bfe0bb02

Dnia 06.10.2021r. w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich odbyły się ostanie zajęcia pn. „Mój pierwszy projekt”.Uczestnicy projektu opanowali podstawy projektowania przestrzennego i stworzyli własne modele do druku 3D. Podczas trwania zajęć mieli również możliwość odkrycia nowego, komputerowego świata w okularach wirtualnych – VR. Dokonali również ewaluacji projektu. Dziękujemy uczestnikom za udział w zajęciach, mamy nadzieję, że zdobyta wiedza z druku 3D i projektowania będzie początkiem nowej przygody, zarówno dla Was jak i dla Nas.Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej http://gok.gorzyca.pl/ oraz Facebooka. Projekt organizowany był w ramach konkursu regrantingowego „Lubuski P.A.K.I.E.T.” organizowanego w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – województwo lubuskie.„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – województwo lubuskie”.

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=42#sigFreeId07c2676ec3

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Gmina Górzyca otrzymała środki na doposażenie szkół prowadzonych przez gminę  w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Łączna wartość zadania wynosi 87 500 zł, a otrzymane wsparcie to kwota 35 000 zł na każdą ze szkół.

baner

Uwaga! Badanie drzewa!
W najbliższą środę (13.10.2021), w godzinach popołudniowych odbędzie się badanie drzewa - wiązu, które rośnie przy placu rekreacyjnym w Radówku. Drzewo to niebawem zostanie pierwszym Pomnikiem Przyrody w naszej gminie. Badanie ma pomóc określić stan drzewa i bezpieczeństwo w jego pobliżu. Zapraszamy mieszkańców (nie tylko Radówka) do obserwacji czynności wykonywanych przez specjalistów i zadawania pytań. Badanie jest organizowane przez Fundację Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w ramach projektu "Wiąz pierwszeństwa" sfinansowanego z Programu "Działaj Lokalnie".

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=42#sigFreeId6180980aae

Piknik Przyrodniczy
W najbliższą sobotę (9.10.2021) w Pamięcinie (11:00) i Żabicach (14:30) odbędzie się Piknik Przyrodniczy organizowany przez Fundację Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych. Będą gry, zabawy, zajęcia plastyczne i słodki poczęstunek. Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnego poznawania przyrody.

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=42#sigFreeId4c8c1b7ac7

W związku z ogłoszonym w dniu 04 października 2021 r. naborem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Wójt Gminy Górzyca informuje, że istnieje możliwość złożenia przez Gminę Górzyca wniosku o dofinansowanie zakupu:

• sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria  i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami; • ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;

• usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Projekt ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że dziecko:

• jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej z rodzicami, dziadkami, pradziadkami bądź opiekunem prawnym, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej;

• nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionym ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Osoby zainteresowane wsparciem zobowiązane są w terminie do 22 października 2021 r. (piątek) złożyć w Urzędzie Gminy w Górzycy w Biurze Obsługi Mieszkańca następujące dokumenty:

- OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO,

- OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ – dot. ucznia szkoły średniej, który ma ukończone 18  lat,

- WNIOSEK DOTYCZĄCY WSKAZANIA PREFEROWANEGO SPRZĘTU,

- ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,

- DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY FAKT ZATRUDNIENIA W PPGR członka rodziny dziecka (tj. rodzica, dziadka, pradziadka, opiekuna prawnego) wskazanego w oświadczeniu, celem weryfikacji stanu faktycznego.

Informujemy, że:

a. druki dokumentów są dostępne również do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w Górzycy, b. złożone dokumenty będą weryfikowane w zakresie poprawności danych oraz ustalenia czy składający oświadczenie jest  uprawniony do ubiegania się o wsparcie,

c. zweryfikowane poprawnie dokumenty będą podstawą do przygotowania wniosku aplikacyjnego przez gminę Górzyca, d. wszelkie dokumenty składane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na temat grantu znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

#Szczepimysię

Informujemy iż, dnia 12.10.2021r. (wtorek) i 15.10.2021r. (piątek) w Mobilnym punkcie szczepień w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzycy będzie dodatkowa możliwość przyjęcia 3 dawki szczepionki Pfizera po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia dla wszystkich osób powyżej 50 roku życia.

Szczepienia od godz. 14:00 do 17:00

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=42#sigFreeIdbac6087a0d