I START
  • top.png
  • top8.png
  • top6.png
  • top2.png
  • top4.png
  • top1.png
  • top3.png
  • top7.png
  • top5.png
Smaller Default Larger

W roku 2017 płyty azbestowe oraz wyroby zawierające azbest zostały usunięte z 12 nieruchomości. Mieszkańcy otrzymali 100% dofinansowania do demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Łącznie zostało usunięte 81,05 Mg wyrobów zawierających azbest. Prace zostały sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Zagrożenie dla zdrowia pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzy włókien azbestowych, uwalnianych w trakcie wydobycia azbestu oraz w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, ale również podczas ich uszkodzenia lub wskutek ich korozji. Wyroby zawierające azbest odznaczają się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Cechuje się również słabym przewodnictwem ciepła oraz prądu, co spowodowało jego stosowanie jako materiały izolacyjne, a przede wszystkim pokrycia dachowe.

Czytaj więcej...

W życiu są uroczystości większe i mniejsze, ważne i ważniejsze. Oczekujemy na nie zwykle w odświętnych, pięknych strojach, z uśmiechem na twarzy, z radością w sercu. Towarzyszą im kolorowe kwiaty, dobre słowa i obecność tych, którzy znaczą w naszym życiu tak wiele... - tymi pięknymi słowami rozpoczęła się uroczystość Pasowania na Ucznia.  24 października ślubowanie złożyli pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Górzycy. Uroczystość miała miejsce w sali przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Górzycy. Na początku wszystkich gości bardzo serdecznie przywitała wychowawczyni  Pani Ola Murawska. Następnie rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu pierwszaków. Uczniowie pięknie śpiewali piosenki, recytowali wiersze oraz zaprezentowali układ taneczny. Po części artystycznej w obecności wszystkich gości nadszedł czas na złożenie przysięgi. Aktu pasowania dokonał Wójt Pan Robert Stolarski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Ewa Thiemann. Po całej uroczystości był czas na wspólne rozmowy przy poczęstunku przygotowanym przez rodziców. Podziękowania należą się Nicoli Urban oraz Oli Pilarskiej za pomoc w prowadzeniu części artystycznej uroczystości. Dziękujemy również Pani Edycie Danickiej za udostępnienie sali.
                                                                                                                             Aleksandra Murawska

 

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=602#sigFreeId9d55d80470

Gmina Górzyca otrzymała dofinansowanie na realizację operacji „Budowa  wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów”. Umowa na realizację inwestycji została podpisana w dniu 26.10.2017 r. a otrzymane dofinansowanie pochodzi z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja będzie realizowana w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Celem operacji jest  poprawa środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców Gminy Górzyca poprzez budowę wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów

pasek prow

Gmina Górzyca otrzymała dofinansowanie na realizację operacji „Budowa  wodociągu                   w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków                     w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów”. Umowa na realizację inwestycji została podpisana w dniu 26.10.2017 r. a otrzymane dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja będzie realizowana w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną                             i w oszczędzanie energii operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Celem operacji jest  poprawa środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców Gminy Górzyca poprzez budowę wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów

30 września swoje pięciolecie obchodzili członkowie zespołu „Młodzi Duchem”, od początku swego istnienia  działają przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Górzycy, to jednocześnie członkowie Klubu Seniora.  Kierownikiem artystycznym grupy jest Pan Włodzimierz Andrzejczak - żarliwy propagator pieśni biesiadnych i folkowych. Działalnością zespołu kieruje Pani Helena Miluch. „Młodzi Duchem” swoje urodziny obchodzili w gronie przyjaciół z Kapelą Tadka z Kostrzyna, Seniorami Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie, Zespołem „Wrzosy” również z Kostrzyna. Od samego początku pracę Zespołu  mocno wspiera  Wójt Gminy Pan Robert Stolarski.  Zespół nieustannie pracuje na niwie artystycznej z zamiłowania i potrzeby serca, a także społecznego przekonania, iż robią to wszystko z myślą i dla dobra całej społeczności swojej gminy. Występy „Młodych Duchem” można podziwiać podczas lokalnych, plenerowych festynów, imprez okolicznościowych oraz dożynek. Ostatnio gościnnie występowali również na Powiatowym Dniu Seniora zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słubicach. Serdeczne podziękowania składamy  Pani Marii Saputa i Danucie Dębińskiej, które ufundowały dla Zespołu przepiękny transparent. 

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=602#sigFreeId89460ed42b

W piątek 20 października 2017 r. w Spudłowie odbyło się spotkanie podsumowujące zrealizowany przez Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie projekt „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Spudłów”.  W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Górzyca – Robert Stolarski, Prezes Stowarzyszenia Humanitas – Joanna Maczulis, Radna Maria Syktus, Radna Janina Bryl, mieszkańcy Spudłowa, ich rodziny oraz znajomi. Głównym celem projektu było stworzenie miejsca do wypoczynku oraz  integracji mieszkańców Spudłowa. Z otrzymanej na realizację projektu dotacji z Programu „Działaj lokalnie” zostały zakupione materiały na wykonanie dużej, drewnianej altany wypoczynkowej, która powstała w centrum tej malutkiej miejscowości w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. — Wierzę, że miejsce to wpłynie na lepszą integrację mieszkańców wsi. Nasze drzwi są zawsze otwarte i mam nadzieję, że altana będzie dobrze służyć wszystkim  mieszkańcom, jak i osobom odwiedzającym naszą miejscowość — powiedziała Maria Syktus – pomysłodawczyni projektu.W realizację przedsięwzięcia aktywnie włączyli się  mieszkańcy Spudłowa, ich rodziny i znajomi oraz członkowie Stowarzyszenia, którzy w czynie społecznym zbudowali altanę. — Chciałabym podziękować za inicjatywę mieszkańców. To dzięki waszemu zaangażowaniu i pracy już macie piękne miejsce rekreacyjne. Gdy mieszkańcy się angażują i robią coś dla swojej wsi, to bardziej też to doceniają, szanują i pilnują, by nikt tego nie zniszczył. Niech ta altana wam służy jak najdłużej i jak najlepiej Was integruje — powiedziała Joanna Maczulis – prezes Stowarzysznia Humanitas. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do nowej altany na poczęstunek.

 

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=602#sigFreeId639e151e5d

Od kwietnia osoby w wieku 60+ z terenu Gminy Górzyca uczestniczą w projekcie „Podaj rękę, podaj rękę zbudujemy nową więź – Aktywny Senior”. Dzięki pozyskanej przez Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas dotacji z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014-2020 mają wiele atrakcyjnych zajęć. Udział  w projekcie jest dla seniorów przede wszystkim doskonałą alternatywą na spędzenie czasu wolnego, nabycia nowych umiejętności, poprawy kondycji oraz motywacji do wyjścia z domu. W każdym miesiącu odbywa się bowiem po kilka lub kilkanaście spotkań, podczas których seniorzy ćwiczą, lepią z gliny, gotują, tworzą piękne stroiki, uczą się zdrowego odżywania i dbania o swoje zdrowie, jak również uczestniczą w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy i chorób wieku podeszłego. Nagrodą dla najaktywniejszych seniorów z największą liczbą frekwencji na zajęciach był 5-dniowy wyjazd do Międzyzdrojów. W wycieczce, która odbyła się w terminie 20-24 września 2017 r. uczestniczyło ponad 40 osób. Wyjazd był nie tylko okazją do wypoczynku, ale również integracji i wspólnej zabawy. Sami seniorzy wycieczkę wspominają bardzo dobrze i mają wiele niezapomnianych wrażeń. 

Czytaj więcej...