• top4.png
  • top8.png
  • top5.png
  • top2.png
  • top7.png
  • top3.png
  • top.png
  • top6.png
  • top1.png
Smaller Default Larger

Mini Sejmik Profilaktyczny w Szkole Podstawowej w Górzycy powstał w trosce o bezpieczeństwo dzieci: w drodze do szkoły, w szkole, w domu, środowisku oraz podczas zimowego i letniego wypoczynku. Ze względu na tematykę sejmik jest ściśle związany ze Szkolnym Programem Profilaktyki i Programem Wychowawczym Szkoły. Jest to impreza cykliczna, odbywa się corocznie w miesiącach wiosennych. Pierwszy Mini Sejmik Profilaktyczny odbył się 21.04.2005 i nosił nazwę „Nałogom NIE”. Tegoroczny XII już, odbył się 08 czerwca pod hasłem „ Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Program każdego sejmiku zakłada przygotowanie się każdej klasy w trzech kategoriach: konkurs plastyczny, konkurs literacki (wiersz, hasła), program artystyczny (scenka rodzajowa, drama), które tematycznie nawiązują do głównego przesłania.

Czytaj więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GÓRZYCA
w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art. 5 ust 1 pkt. 2, ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.)
WÓJT GMINY GÓRZYCA
ZAWIADAMIA, że


w wyniku zakończenia realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Żabice i modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w m. Czarnów, gmina Górzyca”  dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, oddano do użytkowania nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żabice (ul. Bohaterów Radzieckich, ul. Cmentarna, ul. Dolna, ul. Górna, ul. Kostrzyńska, ul. Października), gmina Górzyca. W związku z tym właściciele nieruchomości, z których istnieją techniczne możliwości odbioru ścieków mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.
W celu podłączenia nieruchomości do sieci sanitarnej właściciele nieruchomości powinni  zgłosić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul. 1 Maja 12/4, o przyłączenie swych nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz o zawarcie umowy na odbiór ścieków.

Czytaj więcej...

Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy przypomina mieszkańcom i właścicielom posesji na terenie Gminy Górzyca o obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek przyłącza obejmuje posesje, które mają techniczną możliwość włączenia się do sieci znajdującej się w sąsiedztwie nieruchomości.
Z ww. obowiązku zwolnić może jedynie fakt posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniającej wymagania określone odrębnymi przepisami prawa. Wyposażenie nieruchomości w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo), ani nawet posiadanie dokumentów potwierdzających jego legalne opróżnianie przez koncesjonowane firmy, co będzie do czasu podłączenia sukcesywnie kontrolowane, nie zwalnia z obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej.
Informację w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz umowę dotyczącą odbioru ścieków można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul. 1 Maja 12/4, 69-113 Górzyca, tel. 95 759 1273 w godz. pracy: pn. 8:00 – 16:00 oraz wt. - pt. 7:30 - 15:30.  
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.), Wójt wobec właścicieli, którzy nie wywiążą się z tego obowiązku, zobowiązany jest do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie, która podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 ze zm.).
Uchylenie się od nałożonego ustawą obowiązku jest zagrożone karą grzywny.

                                                                               (-) Wójt Gminy Górzyca
                                                                                     Robert Stolarski

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przystąpił do realizacji kampanii społecznej pn. „Stop uzależnieniom” mającej na celu promocję zdrowego stylu życia służącego zapobieganiu używania substancji psychoaktywnych poprzez zachęcenie do poszukiwania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego

Załączniki do pobrania
Download this file (plakat_A1_poglad.jpg)Plakat informacyjny2384 kB

Czytaj więcej...

Urząd Gminy w Górzycy informuje, producentów rolnych, których uprawy zbóż jarych, krzewów owocowych i truskawek dotknięte zostały klęską suszy, iż od dnia 09 czerwca 2016r. przyjmowane będą wnioski o oszacowanie szkód w w/w uprawach. Wnioski będą dostępne na stronie internetowej urzędu, u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy w Górzycy. Komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wojewodę Lubuskiego będzie dokonywała  szacowania strat zgodnie z monitoringiem suszy rolniczej prowadzonym przez  IUNG Puławy. System monitoringu suszy rolniczej w Polsce prowadzony jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma za zadanie wskazać obszary, na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane suszą rolniczą. IUNG Puławy opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin w Polsce oraz w oparciu o kategorie gleb określił aktualny stan zagrożenia suszą, w tym dla gminy Górzyca. Według pierwszego raportu,   obejmującego okres od dnia 01 kwietnia 2016r. do 31 maja 2016r. stan zagrożenia suszą obejmuje następujące uprawy: zboża jare, krzewy owocowe, truskawki. Susza występuje na glebach I kategorii (gleby bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty. W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków producenci rolni będą wzywani do ich uzupełnienia.

Załączniki do pobrania
Download this file (wniosek o oszacowanie szkód 2016.pdf)Wniosek o oszacowanie szkód276 kB

               Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy informuje mieszkańców wsi Czarnów,
że w dniu 02.06.2016r.   od godz. 08:00 do godz. 12:00.

NASTĄPI  PRZERWA W DOSTAWIE WODY !!!!

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

(-) z up. Kierownika Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Górzycy
Katarzyna Matuk


W dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych, które ma na celu pozyskanie danych m.in. na potrzeby oceny zastosowanych i kształtowanych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych. Rolnicy będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu.

Załączniki do pobrania
Download this file (Badanie struktury gospodarst rolnych.pdf)Badanie struktury gospodarst rolnych.pdf2230 kB

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.