• top7.png
  • top3.png
  • top4.png
  • top5.png
  • top8.png
  • top2.png
  • top.png
  • top6.png
  • top1.png
Smaller Default Larger

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz art. 48b ust. 1, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U z 2017r. poz.1938 ze. zmianami) oraz uchwały nr XXIX.150.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 września 2017 r w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2015-2017 , Wójt Gminy Górzyca ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego polegającego na wykonaniu szczepienia ochronnego dwiema dawkami szczepionki dwuwalentnej przeciwko wirusowi HPV, na terenie Gminy Górzyca w roku 2018 wraz z dostawą szczepionki.

Załączniki do pobrania
Download this file (OFERTA  SZCZEPIENIA.pdf)Załącznik nr 296 kB

Czytaj więcej...

            Kochamy to co robimy
        pOmagamy
        aNgażujemy się z ochotą
          Tworzymy
          Rozwijamy swoje pasje
        bAwimy się
          Staramy się                 
      jesTeśmy otwarci
chcemY więcej!

Świetlica działa od 18 stycznia 2018 roku na mocy Uchwały Nr XXXI.166.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 listopada 2017r.  i jest odpowiedzią na ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uroczystego otwarcia świetlicy dokonał Wójt Gminy Robert Stolarski. Dzięki przychylności władz lokalnych wyremontowano pomieszczenie piwniczne ze środków funduszu sołeckiego, a pedagog prowadzący zajęcia świetlicowe finansowany jest ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem powstania świetlicy „KONTRASTY” jest wprawienie w ruch społecznej energii i zagospodarowanie jej w odpowiedni sposób. Drugim ważnym celem jest zapewnienie, a zarazem zmotywowanie dzieci i młodzieży z terenu gminy Górzyca do samodzielnego konstruktywnego spędzania czasu wolnego, udziału w szeroko rozumianej kulturze i różnorodnych formach rozwijania aktywności obywatelskiej oraz zachęcenie do czynnego udziału w życiu społecznym na poziomie zarówno lokalnym jak i europejskim. Popołudnia, to dla dzieci okres odpoczynku po wysiłku szkolnym, zmiana codziennego życia wyznaczonego podziałem godzin lekcyjnych, to możliwość spełnienia marzeń, rozwijania swoich zainteresowań. Alternatywą dla siedzenia w domu przed komputerem, czy oglądania telewizji jest przyjemna, a zarazem edukacyjna forma uczestnictwa w naszej świetlicy. Dzieci nie tylko mile spędzą czas, ale również będą miały możliwość zapoznania się z ciekawą literaturą, rozwinąć zdolności manualne, poznać tajniki sztuki ceramicznej wzorowanej na miejscowym dziedzictwie kulturowym. Równocześnie wykonywane działania mają na celu pokazanie dzieciom, że one same mogą zrobić coś pożytecznego, rozwijającego, a zarazem przyjemnego ze swoim wolnym czasem. Razem z nami dzieci i młodzież będą mogli dbać o dobro wspólne, rozwijać kapitał społeczny lub aktywizować społeczności lokalne. Zajęcia świetlicowe mają formę otwartą, praktycznie każde dziecko w wieku szkolnym będzie mogło skorzystać z naszej oferty dwa razy w tygodniu tj. w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 13.00 do 18.00. Powinniśmy bowiem zakończyć beznadziejne popołudniowe wegetowanie dzieci, dla których zabrakło pieniędzy, czasu, pomysłu czy fantazji  – mówi Edyta Danicka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy.  Mając na względzie dobro dzieci uczestniczących w zajęciach dzięki ofiarności Wójta Gminy dbamy o to, by każde dziecko będące pod naszą opieką otrzymało słodki lub ciepły posiłek dodaje Pani Kierownik. Na zajęciach odrabiamy lekcje, uczymy się współpracy, tolerancji, gramy w przenajróżniejsze gry logiczne i towarzyskie. Atrakcji na pewno nie będzie brakowało. Zakładamy  przeprowadzenie warsztatów sztuki ceramicznej i  malarskiej, na których uczestnicy zapoznają się z pasjami lokalnych artystów i wykonają samodzielnie swoje prace oraz zajęcia w ramach Akademii Młodego Naukowca. W ferie odbyło się spotkanie z uczniami Pana Roberta Szablewskiego podczas którego Oskar Jakóbczyk i Wiktor Dąbrowski zaprosili dzieci do świata wyobraźni, magii i iluzji. Podczas  spotkania dzieci miały możliwość przeżycia czegoś niezwykłego i  magicznego. Zamierzamy także podjąć działania zmierzające do integracji międzypokoleniowej  w oparciu o wiedzę o naszych korzeniach i spuściźnie kulturowej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Zaplanowaliśmy cykliczne spotkania dzieci i młodzieży z Klubem Seniora i działających w jego ramach zespołem śpiewaczym seniorów „Górzyczanie” pielęgnującym od lat lokalny patriotyzm i przywiązanie do wartości kulturowych regionu. Podczas spotkań wyciągniemy strzępy tradycji, trochę folkloru, jakieś zapomniane teksty i melodie, postaramy się to przenieść do czasów współczesnych. Poza tym będzie można nauczyć się pieśni regionalnych oraz wziąć udział w karaoke. Świetlica rozwiąże częściowy problem spowodowany brakiem aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci z terenów wiejskich. Inicjatywa ta ma pokazać, że warto włączać się w działania przyczyniające się do choćby najmniejszego rozwoju swojego środowiska i pokonywania marazmu w swojej miejscowości. Proponowana przez nas forma spędzania czasu wolnego przez dzieci jest zdrowym sposobem na zdobycie nowych doświadczeń, ponieważ dzieci wezmą czynny udział w zajęciach obejmujących różnorodne warsztaty manualne, spotkania z lokalnymi artystami i pasjonatami. Udział w zajęciach pozytywnie wpłynie na kształtowanie otwartości na różnorodność kulturową, rozwój zdolności manualnych oraz poszerzenie wyobraźni i zwiększenie świadomości dzieci o potrzebie samorozwoju. Projekt otworzy dzieciom drogę do udziału w aktywnych formach spędzania czasu wolnego opierając się na naturalnej potrzebie tworzenia oraz czerpania ze źródeł własnej kreatywności. Praca w grupach nauczy je współdziałania, solidarności i koleżeństwa. Będą miały okazję, by lepiej się poznać i kultywować wspólne zainteresowania, przy kolejnych może już samodzielnych spotkaniach.
Anita Abrasowicz

 

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=70#sigFreeId91873468df

W piątek 02.03.2018r. w godzinach popołudniowych rozegrano IV turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix Górzycy w tenisie stołowym.  W zawodach udział wzięło  24 pingpongistów.
Po zakończonej rywalizacji przy stołach, podsumowano wyniki współzawodnictwa w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Poniżej przedstawiamy zwycięzców IV turnieju:
KATEGORIA: KOBIETY (OPEN)
1. Koryzna Roksana  – 20pkt
2. Koryzna Klaudia – 17pkt
3. Skorupska Weronoka – 15pkt
KATEGORIA: mężczyźni 14 - 30 lat
1. Dziwosz Jakub – 20pkt
2. Dybka Bartosz – 17pkt
3. Stojanowski Daniel – 15pkt
KATEGORIA: mężczyźni 31 - 54 lat
1. Hajkowicz Paweł – 20pkt
2. Kostyszak Stanisław – 17pkt
3. Rogowski Mirosław – 15pkt
KATEGORIA: mężczyźni 55 lat i powyżej
1. Cybulski Zbigniew – 20pkt
2. Walczak Zenon – 17pkt
3. Borkowiak Jerzy  – 15pkt
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
KATEGORIA: KOBIETY (OPEN)
4. Koryzna Klaudia  - 57pkt
5. Koryzna Roksana – 54pkt
6. Naumowicz Dorota – 49pkt
KATEGORIA: mężczyźni 14 - 30 lat
4. Dziwosz Jakub – 40pkt
5. Dybka Bartosz – 37pkt
6. Stojanowski Daniel – 32pkt
KATEGORIA: mężczyźni 31 - 54 lat
4. Rogowski Mirosław – 57pkt
5. Hajkowicz Paweł – 54pkt
6. Ciulkiewicz Mirosław – 43pkt
KATEGORIA: mężczyźni 55 lat i powyżej
4. Cybulski Zbigniew – 60pkt
5. Walczak Zenon – 51pkt
6. Borkowiak Jerzy  – 45pkt

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy i nagrody, które wręczali: Małgorzata Gniewczyńska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Robert Stolarski – wójt gminy Górzyca.
Pamiątkowe statuetki i nagrody otrzymali:
Urbański Krzysztof – trener sekcji tenisa stołowego
Grabowski Henryk – trener sekcji tenisa stołowego
Wojtczak Robert – współorganizator zawodów

Do zobaczenia , za rok, w kolejnej edycji zawodów.

 


View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=70#sigFreeId9b07a7b464

W piątek 02.03.2018r. w godzinach popołudniowych rozegrano IV turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix Górzycy w tenisie stołowym.  W zawodach udział wzięło  24 pingpongistów.
Po zakończonej rywalizacji przy stołach, podsumowano wyniki współzawodnictwa w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Poniżej przedstawiamy zwycięzców IV turnieju:
KATEGORIA: KOBIETY (OPEN)
1. Koryzna Roksana  – 20pkt
2. Koryzna Klaudia – 17pkt
3. Skorupska Weronoka – 15pkt
KATEGORIA: mężczyźni 14 - 30 lat
1. Dziwosz Jakub – 20pkt
2. Dybka Bartosz – 17pkt
3. Stojanowski Daniel – 15pkt
KATEGORIA: mężczyźni 31 - 54 lat
1. Hajkowicz Paweł – 20pkt
2. Kostyszak Stanisław – 17pkt
3. Rogowski Mirosław – 15pkt
KATEGORIA: mężczyźni 55 lat i powyżej
1. Cybulski Zbigniew – 20pkt
2. Walczak Zenon – 17pkt
3. Borkowiak Jerzy  – 15pkt
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
KATEGORIA: KOBIETY (OPEN)
4. Koryzna Klaudia  - 57pkt
5. Koryzna Roksana – 54pkt
6. Naumowicz Dorota – 49pkt
KATEGORIA: mężczyźni 14 - 30 lat
4. Dziwosz Jakub – 40pkt
5. Dybka Bartosz – 37pkt
6. Stojanowski Daniel – 32pkt
KATEGORIA: mężczyźni 31 - 54 lat
4. Rogowski Mirosław – 57pkt
5. Hajkowicz Paweł – 54pkt
6. Ciulkiewicz Mirosław – 43pkt
KATEGORIA: mężczyźni 55 lat i powyżej
4. Cybulski Zbigniew – 60pkt
5. Walczak Zenon – 51pkt
6. Borkowiak Jerzy  – 45pkt

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy i nagrody, które wręczali: Małgorzata Gniewczyńska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Robert Stolarski – wójt gminy Górzyca.
Pamiątkowe statuetki i nagrody otrzymali:
Urbański Krzysztof – trener sekcji tenisa stołowego
Grabowski Henryk – trener sekcji tenisa stołowego
Wojtczak Robert – współorganizator zawodów

Do zobaczenia , za rok, w kolejnej edycji zawodów.

 


View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=70#sigFreeId9b07a7b464

Informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków dla podmiotów indywidualnych w ramach Programu Priorytetowego:
„Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”.
Cel programu: poprawa jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego. Zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku procesów spalania paliw stałych poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych.
Beneficjenci Programu: osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, kościelne osoby prawne oraz związki wyznaniowe. 
Przedmiot wsparcia: przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego polegające na likwidacji źródeł tzw. "niskiej emisji", tj. lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych opalanych paliwami stałymi oraz ich wymianie na nowoczesne źródła ciepła.
Dotacja udzielana jest wyłącznie dla budynków i lokali mieszkalnych.
Budżet Programu na 2018 rok wynosi 1.000.000,00 PLN. W ramach Programu wnioskodawca może uzyskać dotację: do 40% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:
do 5.000,00 zł dla domu jednorodzinnego,
do 3.000,00 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia (27.02.2018 r.) na stronie internetowej WFOŚiGW w Zielonej Górze www.wfosigw.zgora.pl do czasu wyczerpania puli środków finansowych, określonej powyżej, nie później niż do 31.05.2018 roku. Wnioski będą rozpatrywane i kwalifikowane w kolejności zgłoszeń. Decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wnioski złożone po 31.05.2018 r. nie będą rozpatrywane.
Wypełniony wniosek w wersji papierowej (w jednym egzemplarzu) wraz z wymaganą dokumentacją, należy dostarczyć osobiście w godzinach: poniedziałek od 10.00 do 16.00, wtorek - piątek: od 9.00 do 14.00 lub wysłać do siedziby Funduszu, na adres:
WFOŚiGW w Zielonej Górze
65-602 Zielona Góra
ul. Miodowa 11,
z dopiskiem „Eko Mieszkaniec”
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 68 419 69 14, 68 419 69 30.

 

WIĘCEJ INDORMACJI ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA POD ADRESEM: http://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna-aktualnosci-programy/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-eko-mieszkaniec-dotacja

W dniach 24-25.02 2018 r. na kortach hali tenisowej MOSiR w Zielonej Górze odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Skrzatek i Skrzatów (do lat 12). Organizatorem zawodów był Związek Tenisa Województwa Lubuskiego. Zgodnie z planem do rywalizacji, po kontuzji wróciła Dominika Podhajecka, która potwierdziła swoją dominację w województwie. Zawodniczka GKT Smecz Górzyca odniosła komplet efektownych zwycięstw nie tracąc w zawodach nawet seta. W decydujących spotkaniach Dominika pokonała 6:2, 6:1 Natalię Zych (Klub Tenisowy Żary), a w meczu finałowym stojącym na najwyższym poziomie sportowym 6:0, 6:4 Julię Piotrowską (UKS Dwójka Zielona Góra). W grze podwójnej Dominika w parze z Julią Piotrowską pokonały w finale 6:1, 6:0 Natalię Zych i Magdalenę Martyniak (Górniczy Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra). Cieszy nie tylko podwójne zwycięstwo Dominiki, ale również fantastyczny poziom gry, za który podopieczna trenerów Daniela Podhajeckiego i Roberta Godlewskiego wynagradzana była gromkimi brawami, a po spotkaniach odbierała słowa uznania i gratulacje od kibiców i trenerów. GKT Smecz Górzyca zachęca sponsorów do wspierania rozwoju niezwykle dynamicznie rozwijającej się sekcji tenisowej skupiającej utalentowane dzieci ze Słubic, Kostrzyna Nad Odrą, Rzepina, Ośna, Górzycy, czy Słońska.

View the embedded image gallery online at:
http://gorzyca2015.beep.pl/index.php?start=70#sigFreeId2b5efb3d41

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).
JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).
Z Profilem Zaufanym na pewno się uda. Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej.
Profil Zaufany można założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.
Ważne: udając się do Punktu Potwierdzającego pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. Już teraz sprawdź jego ważność!
Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na pytania jak założyć Profil Zaufany znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl
Załóż Profil Zaufany – krok po kroku – zobacz film. Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.
Jak złożyć JPK_VAT?
Plik JPK można wygenerować i wysłać:
• Samodzielnie i bezpłatnie przy użyciu narzędzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji e-mikrofirma). Więcej informacji TUTAJ,
• Samodzielnie przez swój program księgowy,
• Może to zrobić księgowy zatrudniony przez firmę,
• Może to zrobić biuro rachunkowe przez swój program.
Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne i bezpieczne narzędzie do utworzenia i wysłania JPK_VAT – wejdź na www.jpk.mf.gov.pl i dowiedz się więcej.

Czytaj więcej...

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.