I START
  • top8.png
  • top4.png
  • top3.png
  • top1.png
  • top.png
  • top6.png
  • top2.png
  • top7.png
  • top5.png
Smaller Default Larger

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Żabicach” dofinansowany ze środków Programu „Działaj lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Powiatu Słubickiego oraz Ośrodka Działaj Lokalnie.
Projekt polega na 3 głównych działaniach:
a) Zorganizowanie akcji uprzątnięcia terenu wokół świetlicy wiejskiej (odchwaszczenie terenu, zbieranie i segregowanie śmieci, przygotowanie terenu pod wysiew trawy oraz nasadzenie roślin, krzewów i drzewek ozdobnych).

Czytaj więcej...

Załączniki do pobrania
Download this file (rajd rowerowy.jpg)rajd rowerowy.jpg905 kB

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 i 1d wraz z art. 93 oraz art. 94 ust 1c ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) informuje, że na podstawie danych ze stacji monitoringu jakości powietrza działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie województwa lubuskiego stwierdzono dnia 08 sierpnia 2015 r. na automatycznej stacji pomiarowej w Zielonej Górze przy ul. Krótkiej, Smolarach Bytnickich i Sulęcinie przy ul. Dudka, wystąpiło przekroczenie wartości progowej (180 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3) – 1 godzinny okres uśredniania:
- Smolary Bytnickie – strefa lubuska  - przekroczenie progu informowania miało miejsce
o godz. 1300 - 1500 i wynosiło 194 µg/m3,
- Zielona Góra – strefa – miasto Zielona Góra (LuZgoraWIOS_AUT) - przekroczenie progu informowania miało miejsce o godz. 1400 i wynosiło 185 µg/m3,
 - Sulęcin ul. Dudka – strefa lubuska( LuSulecWIOS_AUT) - przekroczenie progu informowania (180 µg/m3)- miało miejsce o godz. 1400 i wynosiło -181 µg/m3.

Czytaj więcej...

Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Górzyca Nr 0050.86.2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. zwraca się do mieszkańców Gminy Górzyca o wypełnienie anonimowej ankiety na temat przemocy. Celem przeprowadzanej ankiety jest ocena świadomości mieszkańców na temat zjawiska przemocy. Ankiety można pobierać i oddawać w Urzędzie Gminy w Górzycy i Ośrodku Pomocy Społecznej w Górzycy do dnia 15 września 2015 r.

Zapraszamy na kolejną edycję siatkówki parkowej w Stańsku! Już 8 sierpnia na boiskach w Stańsku odbędzie II edycja Turnieju Siatkówki Parkowej im. Czesława Jermanowskiego o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy - Małgorzaty Gniewczyńskiej. W programie również gry i zabawy dla dzieci! Zaczynamy od 13:00

W ramach projektu „ Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” organizowane jest kolejne spotkanie z 16 organizowanych, na zlecenie starostwa, przez Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. To ciekawa propozycja dla osób, zarówno młodych jak i starszych, których pasją jest tenis ziemny. Kogo skusi ta propozycja może liczyć na medal, a najlepsi zawodnicy na cenne nagrody.Były już m.in. biegi, rowerowe wyścigi, teraz przyszła kolej na tenisa. Darmowy turniej z atrakcyjnymi nagrodami (telewizor, tablety) i licznymi atrakcjami m.in. dla dzieci (bezpłatne  „dmuchańce” między 12.00 a 15.00) rozpocznie się o 9.00 na terenie kompleksu sportowego w Górzycy.

Załączniki do pobrania
Download this file (plakat turniej tenisa ziemnego 09.08.2015.jpg)plakat turniej tenisa ziemnego 09.08.2015.jpg216 kB

Czytaj więcej...

Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy informuje, że w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 03 sierpnia 2015r. na dzierżawę części działki nr ewid. 281/78  obręb Górzyca o pow. 0,0030 ha, zapisana w Kw nr GW1S/00016322/3.  Dzierżawcą został Pan Józef Musiałowski. Do przetargu przystąpił jeden uczestnik przetargu. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła 150,00 zł/miesiąc. W przetargu osiągnięto miesięczną wysokość czynszu w kwocie 152,00 zł netto.