I START
  • top4.png
  • top5.png
  • top3.png
  • top.png
  • top2.png
  • top1.png
  • top6.png
  • top8.png
  • top7.png
Smaller Default Larger

Powiat Słubicki otrzymał 2 752 757 mln zł dofinansowania na realizację projektu  pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim”.  Projekt jest dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego Pl 13: Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. Celem projektu jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu oraz zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia. Zakładane cele projektu będą realizowane głównie w drugiej połowie 2015r. aż do lutego 2016r. na terenie powiatu słubickiego.

Załączniki do pobrania
Download this file (plakaty poprawki.jpg)Plakat informacyjny2750 kB

Czytaj więcej...

Od jedenastu lat w ,,Małej Szkole” w nauczaniu wczesnoszkolnym w Górzycy organizowany jest Mini Sejmik , którego celem jest profilaktyka, czyli zapobieganie złym nawykom, przyzwyczajeniom. w dniu 15 czerwca 2015 roku odbył się XI Mini Sejmik Profilaktyczny„Trening czyni mistrza”. Na spotkanie zaproszeni zostali goście z: Urzędu Gminy; OPS w Górzycy; przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górzycy,  Rady Rodziców .  Organizatorami tegorocznego spotkania były wychowawczynie edukacji wczesnoszkolnej: Alina Bednarczyk grupa „O”;Aleksandra Żuk kl.Ia; Teresa Kocan klasa Ib; Anna Wasilewska kl. II i prowadząca ,wychowczyni kl.III Krystyna Sylwestrzak,  które bardzo dziękują Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górzycy za wsparcie finansowe na zakup nagród dla laureatów i uczestników tego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej...

Tętniące kulturalnym życiem bulwary, teatralny Stary Rynek, zamknięty, klimatycznie oświetlony i przystrojony flagami most, na którym artyści teatrów ulicznych oraz kataryniarze oczarują przechodniów, dwie równolegle grające sceny - jakich Gorzów jeszcze nie widział - na nich wspaniałe gwiazdy, które swoją artystyczną charyzmą rozbujają umysły i ciała mieszkańców, wesołe miasteczko, stoiska gastronomiczne, ogródki piwne, kino, pływająca kultura, eksperymentalne doświadczanie, warsztaty dla najmłodszych, kosmiczna moc! To wszystko i jeszcze więcej czeka na mieszkańców i gości podczas trzech niezwykle świątecznych dni: Dni Gorzowa 2015! Prezydent Miasta Gorzowa oraz Miejskie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji przy wsparciu Filharmonii Gorzowskiej, Teatru im. Juliusza Osterwy, Miejskiego Ośrodka Sztuki, Jazz Clubu pod Filarami oraz Groty Sztuki, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców i gości na Dni Gorzowa, które rozpoczną się 26 i potrwają do 28 czerwca br.

Załączniki do pobrania
Download this file (dni_Gorzowa_plakat_final_jpg.jpg)Plakat informacyjny1181 kB

Czytaj więcej...

Przedstawiamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Górzyca z podziałem na poszczególne wsie.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Górzycy brali udział w III części programu edukacji ekonomicznej „Na własne konto", przygotowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi Polskiej „Polska Wieś 2000". Zgłoszenia do programu dokonała Gmina Górzyca, w imieniu której w grudniu 2014 r. Wójt Gminy Górzyca podpisał umowę o współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej. Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu prowadziła Pani Anna Kowalczyk – nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Górzycy, którą wspierała Pani Anna Wodyńska – studentka Matematyki.

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych działaczy społecznych na wspólne opracowanie mapy potencjału gminy Górzyca.Wspólnie opracowana mapa lokalnego potencjału posłuży do wypracowania pomysłów na trwające i zbliżające się konkursy grantowe m.in. "Tu mieszkam, tu zmieniam" (http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html ) oraz Regionalny Konkurs Grantowy "Równać Szanse” (http://www.rownacszanse.pl/warte_uwagi/konkursy_dotacyjne/).

Czytaj więcej...

Wójt Gminy informuje, że przystępuje się do wyboru do Sądu Rejonowego w Słubicach: jednego ławnika do orzekania z zakresu prawa pracy, oraz dwóch ławników do orzekania w pozostałych sprawach - na kadencję 2016 – 2019 r. Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 133 i poz.509 rozdział 7 w dziale IV) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639). Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015r. Zgłoszenia, które wpłynęły do Rady Gminy Górzyca po upływie terminu pozostaną bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Czytaj więcej...